Sobota, 20 července, 2024

Mezi Ostravou a Karvinou bude jezdit tramvaj. Na trať se napojí i Orlová

Moravskoslezský kraj plánuje výstavbu tramvajové trati, která povede z Ostravy přes Rychvald a Orlovou až do Karviné. Toto rozšíření dopravního integrovaného systému zlepší mobilitu v ostravskokarvinské aglomeraci, bude mít také pozitivní dopady na životní prostředí v regionu a posílí jeho prestiž. Dalším přínosem bude také zvýšení atraktivity pohornické krajiny pro veřejnost i investory.

„Tramvaje jezdily mezi Ostravou a Karvinou už před více než sto lety, trať měla tenkrát smysl díky intenzivní těžbě uhlí. Nyní, s dynamicky probíhající transformací našeho kraje má vize obnovit toto tramvajové propojení opět své opodstatnění. Tramvajová trať bude mít pozitivní vliv na ekonomiku kraje, čistotu ovzduší, také náš kraj zatraktivní. Chceme totiž oživit místa, která dříve patřila těžbě uhlí. S uzavíráním dolů nám pohornická krajina nabízí obrovský potenciál, tramvajové propojení rozvojových lokalit s okolními městy bude jistě pro budoucí investory velmi zajímavé,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka s tím, že realizovatelnost projektu letos v dubnu potvrdila studie proveditelnosti.

Studii proveditelnosti pro kraj připravila krajská společnost Moravskoslezské investice a development (MSID). „Naším hlavním úkolem je v regionu vytvářet lákavé investiční příležitosti. Zvýšení mobility pracovní síly v rámci aglomerace, urychlení komunikačních vazeb a propojení obyvatel může v budoucnu zcela jistě znamenat naši výhodu při lákání investorů zajímajících se o náš kraj. Lidé budou tramvají jezdit za prací, ale i zábavou. Karvinsko se totiž v hledáčku menších i velkých společnosti objevuje stále častěji,“ řekl předseda představenstva MSID Václav Palička a doplnil, že MSID v návaznosti na studii nyní chystá ještě doprovodné aktivity. „Chceme, aby lidé z našeho kraje o plánované trati věděli, aby se na její realizaci těšili a následně toto spojení co nejvíce využívali. Také mohou projekt částečně ovlivnit, například připravujeme workshop se studenty architektury, kteří navrhnou možný vzhled některých tramvajových zastávek. Například ta u šikmého kostela by mohla být hodně zajímavá,“ řekl Václav Palička z MSID.

Vizi Moravskoslezského kraje vybudovat tramvajovou trať podpoří i dotčené obce. Memorandum o spolupráci při její přípravě a realizaci a následně jejím provozování uzavřou s Moravskoslezským krajem také Karviná, Orlová, Rychvald a samozřejmě město Ostrava.  „Jsem velmi rád, že jsem mohl poslednímu jednání Zastupitelstva města Ostravy předložit toto zásadní memorandum a že ho Ostrava schválila jako první z uvedených municipalit. Tento projekt přesně zapadá do schváleného Integrovaného plánu mobility Ostravy, kde počítáme s rozvojem kolejové dopravy. Pro občana Ostravy bude zajímavé dojet komfortně tramvají do zoo, Orlové, k šikmému kostelu, na nové investice z projektu pohornické krajiny a do Karviné samé. V budoucnu mohou pak následovat další etapy, například propojení na Havířov. Z velké části se pak bude jednat o krajský projekt, ale provozovat tuto trať by měl Dopravní podnik Ostrava,“ řekl náměstek primátora Ostravy pro dopravu Miroslav Svozil.

Studie proveditelnosti počítá s využitím stávající infrastruktury jako jsou uhelné vlečky a stávající či plánované dopravní koridory. „Využití stávajících vleček a koridorů významně zjednoduší realizaci projektu, které budou předcházet potřebná majetkoprávní vypořádání i naplnění dopravně-stavební legislativy. Místa, kudy dříve jezdily vlaky či tramvaje, je mnohem snadnější opět využívat pro dopravu než tvořit zcela nové trasy, jak se říká, přes zelenou louku. Nové tramvaje samozřejmě nebudou jezdit po starých kolejích, není to možné technicky a ani z bezpečnostních důvodů. Bude se jednat o novou moderní dvoukolejnou rychlodráhu, která bude mimo zástavbu moci jezdit až 80kilometrovou rychlostí. Tramvaje by mohly jezdit v desetiminutových intervalech,“ sdělil náměstek hejtmana kraje Radek Podstawka.

První etapa trati povede z Karviné po třídě 17. listopadu přes rozvojové území pohornické krajiny Karvinska, přes Staré náměstí v Orlové, Rychvald a Slezskou Ostravu, kde se napojí na současnou ostravskou tramvajovou síť. Další etapy pak budou pokračovat do Orlové-Lutyně, v budoucnu je ve hře i napojení na Havířov. Začátek realizace projektu je závislý na zajištění finančních prostředků. Moravskoslezský kraj plánuje financování zajistit hlavně z evropských zdrojů, o podporu bude žádat i stát. Jedná se o mimořádně náročnou stavbu, trať by měla mít přes 26 km. Pokud půjde vše hladce, první cestující by se z Ostravy do Karviné mohli tramvají dostat za 10 let. Studie dále odhaduje, že tramvajová trať z Karviné do Ostravy by při současných cenách ve stavebnictví mohla stát zhruba 7 miliard korun.

Zdroj: Moravskoslezský kraj

Zdroj ilustrační fotografie: fajnova.cz

RELATED ARTICLES