Pátek, 31 května, 2024

Budoucnost prostranství před Hlavním nádražím Ostravany zajímá

Zájem místních o perspektivu předprostoru Hlavního nádraží Ostrava potvrdila hojná účast na veřejné debatě, věnované tomuto tématu. Zástupci vedení města, MAPPA a týmu zpracovávajícího příslušnou studii zde představili svůj záměr.

Blízké okolí Hlavního nádraží, které se nachází v majetku města, projde mnoha změnami. Především se stane jedním z klíčových přestupních terminálů a získá svůj ztracený lesk. Znovu se tedy promění v atraktivní a vlídný veřejný prostor, vybízející k relaxaci a odpočinku.

Zásadní proměna nicméně čeká rovněž nádraží jako takové. Dojde k rekonstrukci železničního uzlu Ostrava (zde se jedná o investiční projekt Správy železnic), jakož i přestavbě Terminálu Jirská nebo prodloužení Skladištní ulice.

 V místě vznikne multimodální terminál, kombinující různé druhy dopravy, na který naváže moderní městská zástavba. V budoucnu by tedy kolem terminálu měla vyrůst nová, důstojně vyhlížející, čtvrť. V celé lokalitě tak po skončení projektu dojde k výraznému zvýšení kvality života. 

Setkání vedení města, zástupců Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) a členů týmu, který vytváří studii pro dané území ((CASUA, spol. a. s. ve spolupráci s AFRY CZ s. r. o.) s veřejností zdaleka nebylo pouhou jednostrannou prezentací. Z podnětné debaty vzešlo hned několik návrhů a impulsů, které mohou být zapracovány do rekonstrukčního plánu.  Jeho finální návrh by měl být znám letos na podzim, poté proběhnou konzultace se Správou železnic a dalšími aktéry celého projektu.

Zdroj: ostrava.cz

RELATED ARTICLES