Čtvrtek, 30 května, 2024

P3 park se rodí doslova jako fénix – z popela nevzhledného brownfieldu

Ze starého, nepřístupného místa se stane přesný opak. V novém businessovém parku bude zeleň a bude přístupný. Lidé jím budou moci procházet, jezdit tam za nákupy, a někteří v něm třeba najdou i pracovní místo.

Vážený pane Míčku, jakým způsobem podle Vás nový P3 Park podpoří ekonomiku kraje? 

Náš park poskytne zázemí pro růst nadějným firmám z MSK a zároveň bude vhodným místem pro firmy, které se do Ostravy teprve chystají. Určitě není bez zajímavosti, že nová průmyslově byznysová čtvrť přinese také pracovní místa. Ještě podstatnější, než jejich počet je jejich struktura. V parku najdou uplatnění jak operátoři pro výrobu, tak operátoři logistiky, vedoucí jejich týmů, ale také prodejci a obchodní zástupci, a celá řada kancelářských profesí. Spousta lidí již nebude muset cestovat za prací do vzdálenějších lokalit, čímž ušetří čas, peníze a také životní prostředí.

Vzhledem k umístění téměř v centru města, a tedy skvělé dostupnosti, lze předpokládat zájem o pronájem od společností s vyššími nároky na zaměstnance. Jak s ohledem na jejich počty, tak i kvalifikaci. To by mělo do parku přilákat společnosti s vyšší přidanou hodnotou včetně R&D. Nahrává tomu i blízkost ostravských univerzit, Centra ENET a Centra pokročilých inovačních technologií.

Bude P3 park využívat nějaké nové inovační technologie či moderní řešení, které budou snižovat ekologickou stopu?

Pro projekt je výrazně určující to, že se jedná o největší revitalizaci brownfieldu na novou průmyslovou zónu. Ekologická zátěž byla vyřešena velmi nákladnou sanací, financovanou z veřejných prostředků. Obnova území Aglomerace v Ostravě-Vítkovicích spočívaly v odstranění jednotlivých objektů, terénních úpravách, odstranění kontaminovaných zemin a odpadů. Nyní konečně dojde ke zatraktivnění celé lokality.

Celý rozhovor si můžete přečíst v magazínu POSITIV Business & Style 4/2020.

RELATED ARTICLES