Středa, 12 června, 2024

Jak úspěšně předat vedení firmy?

Nástupnictví ve firmách je řízený proces změny. Řada majitelů dozraje v určitém okamžiku k rozhodnutí, že ve své roli lídra – zakladatele společnosti – už dali firmě maximum, a že se firma potřebuje nadechnout a samostatně vykročit dál. 

Jsem průvodcem majitelům ve firmách v procesu nástupnictví. Těší mě, když vidím, jak zkušení lídři-zakladatelé mentorují ty, kdo jsou pro novou roli vybráni. Jak je učí pokoře k podnikání, zodpovědnosti a vytvářejí jim podmínky, aby mohli pro další rozvoj firmy vykročit vlastní samostatnou cestou. 

Je několik klíčových faktorů, které považuji pro zahájení nástupnictví za důležité. Tím prvním je změna nastavení samotné hlavy majitele. Přerod z postoje „opouštím něco, co mám rád” k postoji „jdu dál za něčím novým, čím naplním svůj život”. Znamená to, že nejprve pomáhám majitelům najít jejich novou budoucnost. Vytvořit s nimi jejich osobní vizi.

„Neboj se změny. Možná to dopadne ztrátou něčeho dobrého, ale pravděpodobně to dopadne získáním něčeho lepšího.“ -Ralph Smart 

Druhým klíčovým faktorem je postoj k výběru člověka, který má převzít roli lídra – zakladatele. Při hledání takového člověka je dobré opustit myšlenku, že hledám stejného člověka, jako jsem já sám. Nehledáme vlastní klon, hledáme člověka, který staví na stejných hodnotách. Hledáme osobnost, která dokáže firmu posunout dále a má k tomu potřebné schopnosti, na kterých v procesu nástupnictví dále pracuje. 

Třetím klíčovým faktorem je ekonomická rozvaha nad tím, zda firma dokáže majiteli zajistit potřebné finanční prostředky pro naplnění jeho další osobní vize. 

Po splnění těchto tří faktorů je dalším krokem pak už tvorba plánu nástupnictví, definování cílů, milníků a akcí, které mají být postupně naplněny. Prostě řízení změny. 

Radka Šušková

Celý článek si přečtěte v magazínu POSITIV Business & Style 1/2023 ZDE.

Ilustrační foto: Shutterstock

RELATED ARTICLES