Středa, 24 dubna, 2024

Nový portál MiSe Klima nabízí možnosti, jak reagovat na klimatickou změnu. Řeší i financování nebo osvětu

Moravskoslezský kraj spustil informační portál MiSe Klima, který je v rámci republiky unikátní. Na jednom místě vysvětluje problematiku změny klimatu, prezentuje nejrůznější adaptační opatření, představuje příklady dobré praxe, nabízí podporu v oblasti enviromentálního vzdělávání, také poskytuje přehled o možnosti financování projektů, které na změny klimatu reagují. Na vzniku portálu s Moravskoslezským krajem spolupracovali odborníci z Ministerstva životního prostředí a krajských agentur MSID a MEC.

„V Moravskoslezském kraji nepřehlížíme dopady, které v posledních letech způsobuje změna klimatu. Má řadu negativních důsledků, kromě zvyšování teploty nás trápí extrémní výkyvy počasí, hrozí sucha nebo třeba eroze půdy, klimatická změna může ohrozit rozmanitost ekosystémů. Moravskoslezský kraj k této problematice přistupuje konstruktivně. Pro obce i soukromé subjekty jsme zpracovali krajskou Adaptační strategii na dopady změny klimatu, spustili jsme desetiletý projekt LIFE COALA, který má zvýšit klimatickou odolnost našeho kraje. V jeho rámci vznikl mimo jiné portál MiSe Klima, který na jednom místě nabízí veškeré potřebné informace k dané problematice,“ uvedla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková a doplnila, že portál je určen pro všechny, kteří hledají informace, plánují, rozhodují, investují, rekonstruují anebo vybírají konkrétní realizovatelná adaptační opatření ve městě, volné krajině nebo na budovách.

Portál obsahuje katalog možných klimatických opatření, galerii příkladů dobré praxe už realizovaných projektů, knihovnu dostupných tematických dokumentů, ale také přehled možností financování adaptačních projektů. „Prostřednictvím portálu je také možné propojit se s odborníky, kteří jsou bezplatně k dispozici v rámci poradenství nabízeného právě v rámci projektu LIFE COALA. Naším cílem je inspirovat a motivovat obce, firmy, zemědělce, ale i jednotlivce, aby na svých budovách a domech nebo ve volné krajině navržená adaptační opatření realizovali, ať už se jedná o zelené fasády a střechy, zadržování vody v krajině nebo třeba výsadbu zeleně sloužící jako větrolamy proti erozi půdy,“ vyjmenoval koordinátor aktivit projektu a místopředseda představenstva  společnosti MSID Petr Birklen s tím, že bezplatné poradenství projektu LIFE COALA začalo fungovat okamžikem spuštění portálu.

Portál MiSe Klima se věnuje také vzdělávání, jedna z kapitol je určena hlavně pro koordinátory enviromentální výchovy. Je zde prostor pro databázi výukových materiálů a prezentací. Portál také poskytuje kalendář enviromentálních akcí a mapu se zajímavými tipy pro exkurze nebo výlety se žáky. 

„Jsem přesvědčený, že nám nový portál napomůže zvýšit povědomí o reálných možnostech, jak lokálně zmírňovat dopady změny klimatu. Na jeho obsahu budeme nadále pracovat. I na základě podnětů, které dostaneme od jeho uživatelů, jej budeme doplňovat či rozšiřovat. Portál MiSe Klima je v současné době v rámci České republiky unikátní, jako relevantní zdroj jej bude uvádět také Ministerstvo životního prostředí, což nás samozřejmě těší,“ řekl za MSID Petr Birklen a dodal, že případné dotazy či připomínky lze na portál odesílat prostřednictvím kontaktního formuláře. „Každý to vnímáme na vlastní kůži. Vloni v létě opět padaly teplotní rekordy, letošní únor byl teplejší než většina březnů za posledních šedesát let, zaznamenáváme nárůst lesních požárů a dalších extrémních projevů počasí. Proto je naším společným cílem připravit naši zemi pro budoucí generace. Adaptovat naše města, obce, naši přírodu a krajinu na klimatickou změnu je naprosto klíčové. Na ministerstvu aktivně a dlouhodobě podporujeme opatření, která v tom pomáhají – ať už jde o konkrétní realizace třeba na zadržování vody v krajině, navrácení meandrů v řekách nebo změny legislativy – třeba aktuálně se snažíme prosadit ústavní ochranu vody nebo zajistit větší ochranu stromořadím a usnadnit výstavbu stromů či remízků na zemědělské půdě, “ uzavřel ministr životního prostředí Petr Hladík.

Zdroj: TZ Moravskoslezský kraj

RELATED ARTICLES