Úterý, 23 dubna, 2024

Další setkání k medicínským technologiím a k budoucnosti mobility proběhnou v září

Unikátní série eventů se zaměřením na technologie ve zdravotnictví a budoucnost mobility realizovaná pod značkou Business2Science Moravskoslezského inovačního centra v Ostravě.

V září 2021 prvním ročníkem konference Business2Science (B2S) MSIC oficiálně zahájilo fungování platformy Business2Science, jejímž cílem je přispět k efektivní spolupráci mezi světy podnikání a výzkumu. Jedná se o světy značně odlišných cílů a principů, které se vzájemně potřebují. Pouze společně mohou lidem přinést nejlepší možná řešení jejich potřeb.

Ještě v roce 2021 se začali pravidelně scházet podnikatelé a výzkumníci nad společnými tématy v oblasti technologií pro zdravotnictví, jelikož neustále přibývá klientů MSIC různým způsobem spojených s problematikou zdravotnických prostředků.

Kulatého stolu MedTech se pravidelně účastní okolo 30 firem a organizací. Celá MedTech platforma sčítá 50 aktivních členů. Na základě podnětů a zpětné vazby byl vytvořen společný digitální prostor, skrze který členům vznikla možnost se spolupodílet na tvorbě obsahu navazujících setkání. S každým dalším setkáním přichází noví hosté, a platforma se tak neustále rozvíjí o nové členy se vzájemným přínosem.

Setkání byla převážně věnována nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR), což je pro mnohé aktuální a palčivé téma. Toto téma bylo a je pro podnikatele v MedTech natolik silné, že dva členové, odborníci na tuto problematiku, iniciovali školení v rámci MDR a ISO s názvem MedTech Edu, otevřené i pro podnikatele mimo platformu.

V září se již po sedmé sejdou zástupci start upů, malých a středních firem, univerzity, nemocnice a dalších institucí, aby si vzájemně nasdíleli, co aktuálně potřebují, nabízí, řeší, vyvíjí, zkoumají, jaké partnery hledají nebo nejnovější výsledky výzkumů, aby případná další propojení byla o to snazší.

Další z oblastí chytré specializace Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje je mobilita. Letos na jaře MSIC inicioval vznik dalšího kulatého stolu, a to k budoucnosti mobility.

Zástupci byznysové a akademické sféry, kteří jsou úzce spjati s mobilitou budoucnosti, se začali scházet v březnu. Cílem setkání a vznikající platformy je výměna informací, znalostí, edukace, doporučení, vzájemné propojování a především, realizace konkrétních akčních kroků v této oblasti.

MSIC dbá na to, aby byly zastoupeny pohledy z různých perspektiv, tedy pohled korporátů, start upů, automobilového klastru, malých a středních firem a univerzity.

Během předchozích dvou setkání v diskusích velmi rezonovalo téma vzdělávání. Z diskusí vyplynula shoda, že automobilový a mobility průmysl prochází rozsáhlou a rychlou transformací, která vyžaduje nové dovednosti pracovníků napříč sektorem. Stejně tak, že je čím dál obtížnější nadchnout studenty pro studium technických oborů. A nejen studenty, ale i jejich rodiče.

Třetí zářijové setkání bude věnováno celoevropskému náhledu na spolupráci na vzdělávaní v Automotive-Mobility, novým volně dostupným vzdělávacím kurzům a strategickým projektům v Moravskoslezském regionu zaměřeným na podporu vzdělávání. Zároveň se hosté mohou těšit na novinky ve vzdělávání v našem regionu, informace, kam směřuje Moravskoslezská Technologická Akademie, co se bude dít v rámci aktualizace regionální inovační strategie a možnosti zapojení do Talent Atraction Managementu.

Mimo pravidelné kulaté stoly MSIC intenzivně spolupracuje se zástupci VŠB-TUO a dalšími partnery na přípravě a realizaci řady výzkumných projektů, a to zejména s cílem pomoci uplatnění výsledků v praxi.

Všechny aktivity na podporu efektivní spolupráce mezi světy podnikání a výzkumu vyvrcholí 19. října třetím ročníkem konference Business2Science, tentokrát na téma Marketingová excelence neboli Cesta z laboratoře na trh a zpět.

Více o aktivitách MSIC na www.business2science.cz.

Zdroj: MSIC

RELATED ARTICLES