Středa, 24 dubna, 2024

Téměř tři miliardy korun rozdělil kraj sociálním službám

Více než 2,78 miliardy korun přerozdělil Moravskoslezský kraj poskytovatelům sociálních služeb. Tyto prostředky ze státního rozpočtu slouží k financování provozu subjektů zařazených do Krajské sítě sociálních služeb. Jedná se například o domovy seniorů, služby pro duševně nemocné, služby pro lidi bez domova nebo ohrožené rodiny.

„Každý rok krajští zastupitelé na svém březnovém zasedání schvalují rozdělení financí pro poskytovatele sociálních služeb v regionu. Mohlo by se zdát, že jde o rutinní úkol, je ovšem potřeba si uvědomit, že nejde jen o čísla a částky. Rozhodujeme zde o životních podmínkách, prostředí a péči o osoby, které se bez pomoci svého okolí neobejdou. Naší prioritou je samozřejmě prodloužit setrvání lidí v jejich přirozeném prostředí, dotaci tak získávají i pečovatelské služby, osobní asistence nebo odlehčovací služby. Samozřejmě jsou tyto prostředky určené i pro domovy seniorů či duševně nemocných, azylové domy nebo třeba chráněná bydlení,“ sdělil náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a dodal, že prostředky ze státního rozpočtu slouží i k financování provozu denních stacionářů, azylových domů i jiných terénních a ambulantních služeb.

Krajští zastupitelé přerozdělili 2,78 miliardy korun mezi 596 sociálních služeb působících na území Moravskoslezského kraje. „Při rozdělování prostředků ze státního rozpočtu se striktně řídíme jasnými pravidly a výpočty tak, aby byly pokryty potřeby jednotlivých poskytovatelů. Důraz ovšem klademe na podporu služeb, které navazují na reformu psychiatrické péče, a které se zaměřují na setrvání lidí v jejich přirozeném prostředí. Tyto služby mají dotaci oproti výpočtu percentuálně navýšenou o 20 procent“, objasnil náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil s tím, že v rozpočtu Moravskoslezského kraje jsou i pro tento rok vyčleněny další prostředky na pokrytí nákladů a zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb.

Zdroj: TZ MSK

Ilustrační foto: Adobe Stock

RELATED ARTICLES