Sobota, 22 června, 2024

Stáže ve firmách: reálná zkušenost i výdělek pro studenty

Moravskoslezský kraj opět finančně podpořil stáže ve firmách. Středoškoláci a studenti vysokých škol mají možnost sbírat zkušenosti i kontakty ve fungujících provozech. Kraj tím tak zvyšuje kompetence studentů a posiluje propojení s trhem práce. Na tento projekt jdou letos z krajského rozpočtu 3 miliony korun.

„Stáže ve firmách podporuje Moravskoslezský kraj už od roku 2017. Za tu dobu jsme přispěli na 175 projektů za celkem 28 milionů korun. Tyto prostředky firmy využívají hlavně na platy stážistů a odměny pro jejich odborné mentory, kteří se jim ve firmách několik měsíců soustředěně věnují. Toto propojení vnímám jako smysluplný nástroj, jak studenty prakticky a reálně seznámit s oborem, ve kterém se vzdělávají. Stáže jsou výhodné i pro firmy, za krajské peníze získávají do týmu posilu i mladou energii. Není výjimkou, že samotnou stáží spolupráce firmy se studentem nekončí, stává se, že si firma po ukončení studia stážistu, jak se říká, nechá a nabídne mu pracovní smlouvu,“ uvedla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková a upřesnila, že krajské stáže mohou trvat až 12 měsíců. O dotaci na stáž ve výši až 200 tisíc korun může požádat malý, střední nebo velký podnik se sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji, ale také fyzická podnikající osoba.

Stáže ve firmách jsou zaměřené na 18 oborů či oblastí studia, například zdravotnictví, elektrotechniky a výpočetní techniky, strojírenství, ekologie, bezpečnostního inženýrství, architektury, stavebnictví nebo oblasti předškolního vzdělávání. „Firmy mají nejvíce zájem o mladé budoucí programátory, strojaře, architekty, informatiky nebo geodety. V oblasti IT a strojírenství se stáží nejčastěji účastní studenti Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, středoškoláci do firem docházejí hlavně v oblastech stavebnictví nebo architektury.“ sdělila náměstkyně hejtmana kraje Šárka Šimoňáková s tím, že kraj přispěje celkem 3 miliony korun na podporu 16 projektů, díky kterým bude ve firmách sbírat zkušenosti dohromady 30 stážistů. 

Letos získala na stážisty dotaci například společnost IFTSolution, v oblasti automotive zde budou sbírat zkušenosti 2 žáci. Jeden ze Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky a druhý z Vysoké školy Báňské. Na projektu testování exoskeletu s inovativním kolenním kloubem budou se společností MEBSTER spolupracovat 2 studenti VŠB–TUO. Stáží se zúčastní také medici, studenti pracovního lékařství Ostravské univerzity budou posilou ve společnosti Medilam ergonomics. 

Zdroj: TZ Moravskoslezský kraj

Foto: vygenerovala umělá inteligence

RELATED ARTICLES