Sobota, 20 července, 2024

Domovy, stacionáře nebo terénní služby dostaly od MS kraje finance na zvýšení kvality sociálních služeb

Více než 60 žadatelů, kteří poskytují v Moravskoslezském kraji přes sto sociálních služeb, získalo souhrnně téměř 30 milionů korun. Krajské peníze poslouží na nákup vozidel, jejich úpravy na bezbariérové, rekonstrukce sociálních zařízení nákup potřebného vybavení, ale i na vzdělávání pracovníků. 

„Pomoc lidem, kteří se nacházejí v tíživé sociální situaci, mnohdy vyžaduje i nemalé finanční prostředky a investice. Například v pobytových sociálních službách se pracovníci mnohdy neobejdou bez zařízení usnadňujících manipulaci s nemohoucími, terapeutických místností, lůžkových výtahů nebo třeba mobilního sprchovacího zařízení. A právě na to jim Moravskoslezský kraj opět přispěl. Sociální služby pak také mohou nakoupit vozidla, či ta stávající upravit na bezbariérová, zrekonstruovat kuchyně chráněných bydlení nebo instalovat klimatizační jednotky do domovů. Jsem rád, že krajští zastupitelé na tuto výpomoc sociálním službám schválili příspěvky v souhrnné výši skoro třiceti milionů korun,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a vysvětlil, že například dostatek automobilů v sociálních terénních službách umožňuje více lidem déle žít v jejich domácím přirozeném prostředí.

Kromě nákupu vozidel a vybavení nebo rekonstrukcí či úprav sociálních zařízení zvyšuje Moravskoslezský kraj kvalitu poskytovaných služeb také podporou odborného vzdělávání. „Uvědomujeme si, že je nutné neustále zvyšovat kompetence, znalosti a dovednosti pracovníků v sociálních službách. V rámci schválených prostředků tak budou pracovníci absolvovat nejrůznější kurzy či semináře. Budou zaměřené například na problematiku paliativní péče, terapie snoezelen, poraden pro pozůstalé nebo dokonce sebevražedných tendencí klientů. Jsou to všechno citlivé záležitosti, ve kterých je nutný správný a poučený přístup. Jsem přesvědčený, že všechny finanční prostředky kraj vynaložil smysluplně,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil.

Zdroj: TZ Moravskoslezský kraj

RELATED ARTICLES