Středa, 24 dubna, 2024

Dobrovolnou dohodu o krocích zlepšujících ovzduší uzavřely kraj a OKK Koksovny

Moravskoslezský kraj navazuje na jednání s velkými podniky v regionu a uzavírá nové dobrovolné dohody. Těmi se zúčastněné strany zavazují ke krokům, kterými nad rámec zákonných povinností pomohou zlepšit ovzduší v regionu. Novou dobrovolnou dohodu kraj uzavřel se společností OKK Koksovny.

Dobrovolnou dohodu podepsali radní Moravskoslezského kraje Zdenka Němečková Crkvenjaš a výkonný ředitel společnosti OKK Koksovny Pavel Woznica. Společnost OKK Koksovny se v dobrovolné dohodě kromě jiného zavázala, že každý rok bude posilovat preventivní údržbu a opravy odprašovacích zařízení v předpokládaných nákladech zhruba tří milionů korun a bude investovat do další ekologizace svého zařízení.

Ke krokům nad rámec legislativy se v dobrovolné dohodě zavázal také Moravskoslezský kraj. Například slíbil zvýšit náklady na nadlimitní čištění pozemních komunikací, které spravuje. Také bude finančně podporovat projekty, které řeší využívání srážkových nebo odpadních vod. Kraj přispěje například i na efektivnější nakládání s komunálními odpady v obcích.

Zdroj: msk.cz

RELATED ARTICLES