Sobota, 20 července, 2024

Další transformační projekt startuje. Trautom cílí na vzdělávání a zvyšování kompetencí pracovníků

TRAUTOM – Kompetence pro 21. století. To je strategický projekt Moravskoslezského kraje, který se v nejbližších letech zaměří na vzdělávání pracovníků ve firmách, zvyšování jejich kompetencí nebo rekvalifikace. Projekt získal finance z Fondu pro spravedlivou transformaci. Dnes jej slavnostně odstartovali představitelé Moravskoslezského kraje a MS Paktu i zástupci partnerů projektu. Těmi jsou VŠB–TUO a Moravskoslezský automobilový klastr.

Transformace průmyslu jde ruku v ruce se změnami na trhu práce, proto je pro Moravskoslezský kraj podpora vzdělávání a poradenství v této oblasti klíčová. TRAUTOM se zaměřuje na kompetence zaměstnanců a tím pádem i na život a budoucnost občanů regionu. Věřím, že aktivity projektu přinesou zvýšení informovanosti, růst dovedností u zaměstnanců a celkově pozitivní dopad na udržení zaměstnanosti v kraji a zastavení odlivu mozků“, uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny.

TRAUTOM – Kompetence pro 21. století nabídne řadu služeb pro firmy, instituce, úřady práce i jednotlivce. V rámci projektu budou vznikat nejrůznější vzdělávací programy, školení a kurzy. Zaměřené budou převážně na oblasti automotive, výroby kovů a kovodělných výrobků a energetiky, a to s cílem posílit zelenou a digitální transformaci průmyslu.

Projekt realizuje Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. „Posláním naší organizace je aktivně sledovat trh práce a jeho vývoj. Propojovat a prohlubovat spolupráci se zaměstnavateli tak, aby se lidem dařilo najít zajímavou práci, a aby firmy dokázaly získat kompetentní pracovníky, kteří přispějí k rozvoji a prosperitě podniku. TRAUTOM toto vše zajistí, firmy i občany zkrátka připraví na změny na trhu práce. Přinese konkrétní příležitosti pro každou firmu a každého člověka v Moravskoslezském kraji,“ řekl ředitel MS Paktu Martin Navrátil s tím, že na vzdělávacích programech budou pracovat odborníci z MS Paktu, VŠB–TUO, Moravskoslezského automobilového klastru, externě budou na projektu spolupracovat špičkoví experti z různých oblastí. Budou se podílet i na sdílení už existujících ověřených vzdělávacích programů.

Cílem projektu TRAUTOM je také zintenzivnit propojení průmyslového a akademického sektoru. „Shodli jsme se, že projekt TRAUTOM se stane další důležitou komponentou vize SMARAGD, což je sdílená vize pro transformaci Moravskoslezského kraje na chytrý a zelený region. Jejími lídry jsou VŠB-TUO a Moravskoslezské inovační centrum. Projekt TRAUTOM umožní robustní výměnu dat a informací mezi excelentními pracovišti a firmami všech velikostí v Moravskoslezském kraji“, přiblížil prorektor VŠB-TUO Igor Ivan.

Kromě VŠB–TUO je partnerem projektu Moravskoslezský automobilový klastr. „Příprava funkčních řešení pro měnící se průmysl není možná bez detailní znalosti potřeb konkrétních zaměstnavatelů. Na ni stavíme spolupráci v rámci projektu TRAUTOM,“ vyzdvihl roli Moravskoslezského automobilového klastru jeho viceprezident Josef Svoboda.

Projekt Trautom – Kompetence pro 21. století se již od minulého roku nachází v pilotní fázi. Nabídka služeb zejména pro firmy je již spuštěná, MS Pakt poskytuje informační servis,pomáházpracovávat transformační plány podniku, takéspravuje výzvu na dotační podporu vzdělávání ve firmách. „Nabídku služeb pro občany spustíme v září letošního roku.Průběžně jim budeme nabízet kariérové a profesní poradenství a budeme tvořit a spravovat poradenské aplikace a informační portál pro občany. Cílem je, aby byl v roce 2027 regionální ekosystém pro podporu odborného vzdělávání plně funkční, a aby jej lidé i firmy aktivně využívali.  Proto zhruba v roce 2026 spustíme kampaň směrem k občanům nazvanou Transformace jako příležitost,“ sdělil Martin Navrátil z MS Paktu a doplnil, že projekt TRAUTOM má rozpočet 104,5 milionu korun, z Fondu pro spravedlivou transformaci na něj kraj získal 85 %, stát se bude podílet 10 %, zbytek MS Pakt pokryje z vlastních a partnerských zdrojů.

Zdroj: MS Pakt

RELATED ARTICLES