Pondělí, 22 července, 2024

Anketa o nej… zdravotní sestru Moravskoslezského kraje 2022 má své vítězky

Vážíme si vaší práce i práce všech vašich kolegů. Děkujeme. Tato slova se nesla slavnostním vyhlášením výsledků ankety Moravskoslezská SESTRA roku 2022. Sedmý ročník ankety, která chce vyzdvihnout a poděkovat za každodenní práci všem, kdo se starají o naše zdraví a životy, vyvrcholil na slavnostním galavečeru 6. října v aule VŠB-TUO.

„Anketu pořádáme od roku 2015. Mohlo by se zdát, že se neustále opakujeme, ale my opravdu chceme, aby alespoň jednou ročně nahlas zaznělo poděkování našim zdravotníkům. Zaslouží si, abychom veřejně sdělili, jak je pro nás práce zdravotnického personálu důležitá a jak moc si jí vážíme,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který nad sedmým ročníkem ankety spolu s ministrem zdravotnictví a prezidentkou asociace sester převzal záštitu.

Stejně jako v předchozích ročnících mohli v pěti kategoriích nominovat své kolegy a kolegyně zástupci všech zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji. Odborná porota pak v každé kategorii z nominací vybrala tři finalisty. O vítězce či vítězi šesté kategorie – Sestra veřejnosti rozhodovali obyvatelé regionu.

Cenu Moravskoslezská SESTRA roku 2022 si odnesly: V kategorii sestra u lůžka Renáta Bednárková z ARO krnovské nemocnice, v kategorii ambulantní sestra Michaela Škrobánková ze Slezské nemocnice v Opavě. Hana Komárková ze Slezské nemocnice v Opavě získala ocenění za paliativní péči a v oboru porodnictví byla oceněna porodní asistentka Marie Volková z Nemocnice Agel Podhorská, a.s. Ocenění za celoživotní práci patří Jaroslavě Kuzníkové z Karvinské hornické nemocnice. Vítězkou kategorie Sestra veřejnosti se stala Renáta Bednárková.

Jsem rád, že můžeme touto anketou poděkovat našim zdravotníkům. Ještě více mě ale těší, že jejich práci rok od roku oceňuje víc a více našich spoluobčanů, kteří se zapojují do hlasování o sestru veřejnosti. Věřím, že i tímto způsobem zvyšujeme společenskou prestiž této profese a byl bych rád, kdybychom i zvýšili zájem mladých lidí o toto nenahraditelné povolání,“ doplnil náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________________

MEDAILONKY OCENĚNÝCH

Renáta Bednárková (praxe 28 let)
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, oddělení anesteziologie a resuscitace
Řadu let pracovala na operačních sálech jako anesteziologická sestra a dnes je služebně nejstarší sestrou na oddělení ARO. Se svým manželem a syny je vtažena do světa sportu a mnoho let dělá zdravotníka na žákovských hokejových zápasech a turnajích. S trpělivostí a laskavostí zaučovala všechny nové příchozí sestry.

Michaela Škrobánková (praxe 20 let)
Slezská nemocnice v Opavě, oddělení anesteziologie a resuscitace
Po absolvování Masarykovy univerzity se rozhodla absolvovat specializační studium v oboru ARIP v Brně. Uvědomuje si, co pacienti v chronických bolestech prožívají, proto je vlídná s empatickým přístupem. Ve spolupráci s krizovým štábem města Opavy se podílí na řešení uprchlické krize.

Hana Komárková (praxe 35 let)
Slezská nemocnice v Opavě, geriatrické a doléčovací oddělení
Ve zdravotnictví pracuje celý svůj profesní život. Byla součástí zakládajícího týmu Mobilního Hospice Pokojný přístav v Opavě. V roce 2020 nastoupila jako všeobecná sestra do Slezské nemocnice v Opavě, roku 2021 se stala staniční sestrou. V této činnosti předává neskutečně bohaté zkušenosti.

Marie Volková (praxe 44 let)
Nemocnice AGEL Podhorská, gynekologické oddělení
V minulosti se zasloužila o založení výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci v Rýmařově, ve které aktivně působila a přispěla k záchraně nejednoho života. Pro své oddělení v roce 2004 získala titul Baby Friendly Hospital. Řídí se heslem: Když něco nejde, tak to přeci jenom jde.

Jaroslava Kuzníková (praxe 47 let)
Karvinská hornická nemocnice, oddělení pracovního lékařství
Poté, co bylo Ministerstvem zdravotnictví uděleno povolení opravňující uznávat nemoci z povolání, měla za cíl pro oddělení pracovního lékařství získat modernější prostory s větší kapacitou a zázemím. Během své letité pracovní kariéry sleduje trvale klesající výskyt nemocí u pracovníků těžkého průmyslu.

Zdroj: msk.cz

RELATED ARTICLES