Středa, 29 listopadu, 2023

Moravskoslezský kraj průkopníkem na poli duálního odborného vzdělávání

Andreas Künne je od 17. srpna 2021 velvyslancem Spolkové republiky Německo v Praze. Od roku 2018 do 2021 byl na Spolkovém ministerstvu zahraničí pověřencem pro OSN a boj proti terorismu. Od roku 1993 působil na velvyslanectvích SRN v Kodani, Soulu, Bruselu, Vilniusu a Pretorii. Věnuje se zejména bezpečnostní politice a multilaterálním otázkám.

Pane velvyslanče, v jaké oblasti byste viděl možnost spolupráce s Moravskoslezským krajem? Plánujete tady v blízké době propojit firmy ke konkrétním, případně i vzájemným investicím?

Moravskoslezský kraj zažívá strukturální změny, které už mají západoněmecké uhelné regiony za sebou a kterými právě prochází některé spolkové země na východě Německa. Na západě se ukončení těžby uhlí podařilo celkově dobře. Když místo uhlí sázíme na výzkum a moderní technologie, vznikají pracovní místa, která mají budoucnost. A právě v těchto otázkách by měl být dialog s Moravskoslezským krajem posílen. Proto v květnu vznikla společná platforma Fraunhoferovy společnosti a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Moravskoslezský kraj je zároveň průkopníkem na poli duálního odborného vzdělávání, což je také oblast, kde by bylo dobré podpořit spolupráci s Německem. Duální vzdělávání je totiž základem pro úspěšné fungování nejen velkého průmyslu, ale i malých a středních podniků. 

Celý rozhovor si můžete přečíst v magazínu POSITIV Business & Style 4/2021.

  

RELATED ARTICLES