Středa, 19 června, 2024

Steffen Saltofte jmenován generálním ředitelem Zentivy

Zentiva s potěšením oznamuje jmenování Steffen Saltofte do role generálního ředitele (CEO). Na této pozici nahradí Nicka Haggara, který přechází do Poradního výboru Zentivy (Zentiva Advisory Committee), kde bude působit jako neexekutivní člen. Steffen se své nové funkce ujme s účinností od 2. května 2023.

Steffen Saltofte přichází ze společnosti Acino, kde byl generálním ředitelem v letech 2018 až 2022. Přináší bohaté strategické a exekutivní zkušenosti z velkých nadnárodních a rychle rostoucích společností a povede tak další akceleraci Zentivy. Steffen bude působit na globálním ústředí společnosti v Praze.

Steffen Saltofte ke svému jmenování uvádí: „Jsem nadšený, že se připojuji k Zentivě, společnosti se značnými zkušenostmi v obchodním růstu a silným zaměřením na zákazníky. Společně budeme pokračovat v tomto růstu a přinášet vysoce kvalitní a dostupné léky lidem v celé Evropě, i mimo ni. Zdraví a přístup k lékům jsou důležitější než kdy jindy a já jsem plně oddán poslání Zentivy.“

Poradní výbor Zentivy, akcionáři a zaměstnanci děkují Nicku Haggarovi za jeho vedení během posledních čtyř let ve funkci generálního ředitele. Nickova vize, inspirace a úsilí o vytvoření vysoce výkonné, inkluzivní a udržitelné evropské farmaceutické společnosti pomohly Zentivě za poslední čtyři roky zdvojnásobit její velikost. Nick se připojí k Poradnímu výboru Zentivy a je nadšený z toho, že může podporovat budoucí rozvoj společnosti jako nevýkonný ředitel.

Více než 100 milionů lidí každý rok spoléhá na léky od Zentivy a na to, že jim pomohou řešit jejich zdravotní potíže.

O společnosti Zentiva

Zentiva je výrobcem vysoce kvalitních dostupných léčiv, které poskytuje pacientům v Evropě i za jejími hranicemi. Se svým týmem sestávajícím z více než 4 800 oddaných lidí a sítí výrobních závodů, včetně Prahy, Bukurešti a Ankleshwaru, usiluje Zentiva o to být lídrem v oblasti značkových generických léků v Evropě, aby co nejlépe uspokojovala každodenní potřeby lidí v oblasti zdravotní péče. Věříme, že lidé potřebují lepší přístup k vysoce kvalitním dostupným léčivům a zdravotní péči více než kdy dříve. Spolupracujeme se zdravotnickými pracovníky, lékárníky a orgány odpovídajícími za zdravotnické systémy na hledání řešení v oblasti snižování nákladů a zlepšování přístupu ke zdravotní péči.

Zdroj: zentiva.cz

RELATED ARTICLES