Pondělí, 26 února, 2024

Skupina HMG jmenovala nově prezidenta a výkonného viceprezidenta

Skupina HMG*, do které patří značky Kia, Hyundai a Genesis, oznámila jmenování nových vedoucích pracovníků na pozice generálního ředitele a prezidenta. Personální rozhodnutí skupiny jsou reakcí na rychle se měnící globální podnikatelské prostředí a mají za cíl dále zvýšit výkonnost společnosti.

Zaměřuje se na posílení budoucích obchodních schopností a lepší zvládání globálních ekonomických nejistot. Skupina rovněž zřídila kancelář pro globální strategii (GSO), která bude řídit budoucí strategii mobility.

Luc Donckerwolke, výkonný viceprezident a vedoucí kreativní manažer (CCO) HMG*, se posunul do pozice prezidenta společnosti.

Prezident a CCO Luc Donckerwolke bude pokračovat v posilování identity jednotlivých značek mobility Skupiny – Kia, Hyundai Motor, a Genesis – a za tímto účelem povede aktivity pokročilého designu a designu koncepčních modelů. Pan Donckerwolke v minulosti vedl některé kreativní projekty Skupiny, jako např. Genesis House v New Yorku nebo koncepci zákaznických zkušeností pro vyspělé technologie letecké mobility (AAM).

„Nově svěřené úkoly jsou pro mne velkou poctou. Děkuji za důvěru, a chci vyjádřit uznání návrhářským týmům všech tří značek pro jejich stabilně mimořádné výkony,“ uvedl Luc Donckerwolke. „Společně jsme odmítli zavedená pravidla hry a i nadále budeme v rámci Skupiny prosazovat kreativní, náročný a pozitivní přístup.“

Prezident Donckerwolke bude nadále dohlížet na komunikaci značek Skupiny prostřednictvím kreativního obsahu a projektů a naváže na snahy posilovat identitu značek Kia, Hyundai a Genesis.

Skupina povýšila senior viceprezidenta společnosti HMC** pana Kyoo Bok Lee na výkonného viceprezidenta a jmenovala ho výkonným ředitelem společnosti Hyundai Glovis. Pan Lee disponuje různorodými zkušenosti v oblasti světového prodeje a finančního hospodaření Hyundai, včetně funkce finančního ředitele společnosti Hyundai Motor Brazil. V nedávné době vedl projekt inovace procesů Skupiny se zaměřením na udržitelný růst.

Výkonný viceprezident Lee by měl vést Hyundai Glovis takovým způsobem, aby se stala globálním poskytovatelem chytrých logistických služeb, k čemuž by mělo napomoci rychlejší zavádění nových budoucích obchodních strategií a využívání synergií v rámci Skupiny.

Skupina rovněž vytvořila Oddělení pro globální strategie (GSO) s cílem urychlit proměnu v budoucího poskytovatele řešení mobility a posilovat synergie mezi klíčovými obchodními činnostmi Skupiny. O podrobnější náplni aktivit GSO bude rozhodnuto ještě do konce letošního roku.

GSO bude mít za úkol vytvořit budoucí strategii mobility Skupiny ve smyslu softwaru, hardwaru a služeb mobility. Oddělení GSO bude zahrnovat orgán s rozhodovacími pravomocemi složený z odborníků v jednotlivých odvětvích, aby bylo zajištěno včasné a stabilní zavádění příslušných strategií.

*HMG – Hyundai Motor Group

**HMC – Hyundai Motor Corporation

Zdroj: www.kia-express.cz

RELATED ARTICLES