Středa, 12 června, 2024

Generálním ředitelem OKD se stal Roman Sikora

Generálním ředitelem těžební společnosti OKD byl k 1. 4. 2023 jmenován současný předseda představenstva OKD Roman Sikora, který dosud ve vedení firmy zastával pozici obchodního ředitele. Post generálního ředitele nebyl dříve obsazen.

„Jako patriot tohoto regionu si cením příležitosti stát v čele jedné z nejvýznamnějších průmyslových společností v kraji a jediného producenta černého uhlí v Česku také jako její generální ředitel. S celým týmem vedení usilovně pracujeme na zajištění všeho, co je potřeba k úspěšnému prodloužení těžby, neboť společnost OKD má důležitou roli v řešení energetické situace,“ uvedl Roman Sikora.

Roman Sikora (58) nastoupil do OKD v dubnu 2022 z pozice výkonného ředitele černouhelného polského dolu PG Silesia Czechowice – Dziedzice, kde byl zodpovědný za řízení a organizaci všech povrchových činností. Předtím pracoval v hutnictví. Vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, Fakultu strojní, obor strojní zařízení dolů a hutí. Je držitelem titulu MBA v oboru ekonomika řízení podniků.

OKD, a.s. je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těžba probíhá v hlubinném dole ČSM s lokalitami Sever a Jih v karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. Firma těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí, které se uplatňuje zejména v energetice, ocelářství a v chemickém průmyslu. Ročně vyprodukuje cca 1,3 milionu tun uhlí. OKD má 3300 zaměstnanců. Jediným akcionářem je státem vlastněná firma PRISKO a.s. 

Zdroj: TZ OKD

RELATED ARTICLES