Sobota, 22 června, 2024

Domov Slunečnice Ostrava povede od září nová ředitelka

Na základě výsledku výběrového řízení jmenovala Rada města Ostravy novou ředitelku příspěvkové organizace Domov Slunečnice Ostrava. Největší z osmi domovů pro seniory, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava, tak povede od 1. září 2023 paní Mgr. Kateřina Dostálová, MPA.

Celková kapacita domova je 395 lůžek, z toho 190 lůžek v rámci sociální služby domov pro seniory a 205 lůžek v rámci sociální služby domov se zvláštním režimem.

„Domov prošel rozsáhlou rekonstrukcí v letech 2003–2006 a i přes mnohaleté účelové mediální snahy o jeho poškození se řadí k domovům s velice vysokým odborným hodnocením kvality poskytovaných služeb i celkové úrovně prostředí, o čemž svědčí i vysoký zájem o umístění ze strany seniorů. Výběrové řízení bylo vyhlášeno na začátku roku 2023, kdy předcházející ředitel, pan Ing. Radek Baran, po 23 letech úspěšného působení avizoval z osobních důvodů svoji rezignaci na tuto funkci, a to k termínu 31. března 2023,“ uvedl Zbyněk Pražák, náměstek primátora.

Do doby nástupu paní ředitelky byl pověřen vedením domova pan Mgr. Michal Mariánek, MBA, který je současně také ředitelem Domova Iris v Mariánských Horách. „Ve výběrové komisi vedle zástupců města a odborníků z dané oblasti působila i psycholožka, která se všemi přihlášenými kandidáty předem hovořila a ověřovala úroveň jejich připravenosti pro výkon funkce ředitele tohoto domova pro seniory. Jedním z požadavků, na jejichž základě komise doporučila nejvhodnějšího kandidáta, bylo i předložení koncepce uchazečů o jejich představě řízení této organizace,“ doplnil Zbyněk Pražák, náměstek primátora.

Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, je úspěšnou manažerkou, která rovněž působila i ve vedoucí pozici neziskové organizace poskytující sociální služby. Zúročit může taktéž své bohaté zkušenosti získané v pozici ředitelky Úřadu regionální rady, vedoucí odboru evropských projektů na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, stejně jako zkušenosti ze soukromé sféry.

Zdroj: ostrava.cz

RELATED ARTICLES