Sobota, 20 července, 2024

Staňte se novým EY Podnikatelem roku Moravskoslezského kraje

Společnost EY vyhlašuje již osmnáctý ročník soutěže o titul EY Podnikatel roku Moravskoslezského kraje. Se třemi celostátními vítězi se Severní Morava řadí mezi nejúspěšnější kraje v historii českého klání největší celosvětové podnikatelské soutěže. Aktivitu v kraji dokladuje i loňský ročník, kdy byl Moravskoslezský kraj v počtu přihlášených podnikatelů druhým nejsilnějším krajem soutěže – hned po Hlavním městě Praha. Uzávěrka přihlášek do letošního ročníku je 21. října 2022. Držitel titulu EY Podnikatel roku 2022 Moravskoslezského kraje bude vyhlášen v únoru 2023.
Akce se koná pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Iva Vondráka, CSc. a s podporou Moravskoslezského inovačního centra.

Loňským vítězem se stal Karel Kadlec, majitel společnosti CarTec Group a.s, největšího autorizovaného prodejce BMW v Česku. Hlavní důvod pro zisk titulu vyjadřuje motto Karla Kadlece: „rozdíl je v přístupu“, s nímž získal v minulosti několik ocenění nejen v tomto regionu, ale i v Evropě a na světové úrovni.

„Ocenění v regionálním klání soutěže EY Podnikatel roku 2021 si velmi vážím, patří všem mým spolupracovníkům v CarTec Group. Je to odměna za 20 let naší práce. Poděkování si ale zaslouží také zástupci naší banky, kteří nás do soutěže přihlásili a bez nichž bychom neměli možnost zažít tu radost z pozitivních reakcí našeho okolí. Myslím, že tolik blahopřání jsem nedostal ani ke svým kulatým narozeninám,“ dodal s úsměvem Karel Kadlec, majitel společnosti CarTec Group a.s. a držitel titulu EY Podnikatel roku 2021 Moravskoslezského kraje.

„Letošní rok opět přináší podnikatelům celou řadu překážek. Všechny v různé podobě zasáhla válka na Ukrajině, bojují s rychle rostoucími cenami energií a s vysokou inflací. Jsem ale přesvědčená, že i proto budeme v letošním ročníku soutěže EY Podnikatel roku svědky mnoha inspirativních příběhů,“ uvádí Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.

Moravskoslezský kraj byl mnohdy spojován s těžkým průmyslem a hutnictvím, dnes se zde ovšem nachází mnoho firem podnikajících v moderních oborech, jako jsou informační technologie či automobilový průmysl. Najdeme zde řadu úspěšných podnikatelů světové úrovně. V následujících letech chce tento kraj více investovat do inovací, průmyslového výzkumu a vývoje.

„Vážíme si každého investora, který se rozhodne podnikat v Moravskoslezském kraji. Podporujeme nově příchozí a samozřejmě neopomíjíme ani stávající podnikatelské subjekty. Náš kraj prochází transformací, řešíme, co dál v době bez uhlí. Jsme připraveni podpořit zejména obory a projekty postavené na principech Průmyslu 4.0, vyžadující kvalifikovanou a vzdělanou pracovní sílu, neboť naplňují naši vizi regionu založeného na výzkumu, vývoji a sofistikované výrobě,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Soutěž EY Podnikatel roku je podporována také Moravskoslezským inovačním centrem, jehož cílem je podporovat podnikání a inovace tohoto regionu. Již pět let pomáhá lokálním firmám uspět na světovém trhu.

„Už více než 5 let MSIC rozvíjí moravskoslezský inovační ekosystém a zlepšuje prostředí pro podnikatele. Jsme rádi, že můžeme být součástí růstu řady firem s globálním potenciálem a pomáhat jim objevovat nové možnosti rozvoje. Právě takové osobnosti pomáhají vytvářet nová pracovní místa, inspirují další k rozjezdu podnikání a tím zlepšují ekonomické postavení celého kraje i všech jeho obyvatel,“ uvedl Pavel Csank, předseda představenstva Moravskoslezského inovačního centra, které je partnerem krajského kola soutěže v Moravskoslezském kraji.

Nominovat podnikatele do soutěže může kdokoliv prostřednictvím formuláře na www.podnikatelroku.cz. Na těchto webových stránkách je rovněž přihláška pro podnikatele, kteří se budou chtít do letošního ročníku zapojit. Uzávěrka přihlášek i nominací je 21. října 2022.

_______________________________________________________________________

O soutěži EY Podnikatel roku

EY Podnikatel roku je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem.

Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé, začínající podnikatele. Soutěž EY Podnikatel roku je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé zemi srovnatelná. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně vyhlašuje téměř v 60 zemích na šesti kontinentech. Podrobnější informace naleznete na www.podnikatelroku.cz

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.com/cs_cz.

Zdroj: khkmsk.cz

RELATED ARTICLES