Středa, 19 června, 2024

Soustřeďte se na trhy Afriky a Asie, radí odborníci na export

Vyrovnat pokles nebo stagnaci některých tradičních exportních teritorií orientací na nové trhy radí moravskoslezským exportním firmám odborníci, kteří se sešli 24. listopadu 2022 na akci nazvané Kulatý stůl pro exportéry Moravskoslezského kraje.

Tu uspořádala Hospodářská komora České republiky, EGAP, Česká exportní banka a Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, partnerem sítě ENTERPRISE EUROPE NETWORK s cílem informovat místní firmy o nových obchodních příležitostech a institucích, které mohou s exportem těmto firmám pomoci.

Podle viceprezidenta HK ČR Radka Jakubského jsme jen letos poklesem exportu do Ruska, Běloruska a Ukrajiny přišli o 130 miliard korun. Zaměřit se je podle něj potřeba na perspektivní regiony Afriky nebo Indo-Pacifiku, kde je šance uspět.

Výhled světové ekonomiky a úkoly pro českou diplomacii nastínil Tomáš Píša ze sekce ekonomické diplomacie MZV ČR. Připomněl dopady ekonomických šoků v letošním roce jako narušené dodavatelsko-odběratelské řetězce, ceny dopravy a energií nebo ruská agrese s nejistotou na globálních trzích.
Příležitosti pro firmy naznačil na mapě růstových oborů ve světě:

Bankovní produkty týkající se exportu představil Michal Straka, ředitel odboru Exportní financování II České exportní banky. Vyjmenoval základní podmínky pro financování a teritoriální rizika. Upozornil, že ČEB se soustředí na země s kategorií 5 (např. Egypt, Brazílie, Senegal) a nižší (o zemích v kategorii 6 je možné jednat, např. Ghana). Jako možné způsoby financování navrhl např. úvěr na financování výroby pro vývoz v případě, že zahraniční odběratel hradí faktury až po převzetí zboží.

Hlavní oblasti mezinárodních tendrů, možnosti zapojení firem do těchto tendrů a jejich výhody a nevýhody shrnul nezávislý konzultant se specializací na oblast mezinárodních tendrů Tomáš Hudec. Za klíčové předpoklady k úspěchu v mezinárodním tendru označil vůli se ho zúčastnit, mít kvalitní produkt a zaměstnance, kteří se budou ochotní do tendru pustit. „Doporučuji mít exportní zkušenost, být alespoň tři roky na trhu, mít výsledky, které můžete předvést a doložit, 20 miliónů ročního obratu, alespoň 20 zaměstnanců a finanční stabilitu,“ vyjmenoval Tomáš Hudec.

Na závěr představil ředitel odboru akvizic a pojištění dodavatelských úvěrů společnosti EGAP Jan Dubec rizika na nových trzích, angažovanost EGAP podle produktů i zemí a jejich podporu českého exportu od uzavření kontraktu přes výrobu pro export až po realizaci vývozu s ošetřením rizik po celou dobu vývozního procesu. Zmínil také nový záruční produkt EGAP Plus U sloužící ke zmírnění ekonomických dopadů souvisejících s válkou na Ukrajině.

Exportní konference navazuje na řadu exportních konferencí, které pořádá v jednotlivých krajích Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a dalšími partnery s cílem informovat české firmy o exportních službách, možnostech exportního financování nebo o možnostech pojištění exportních transakcí.

Zdroj: khkmsk.cz

RELATED ARTICLES