Čtvrtek, 13 června, 2024

Seminář k cirkulární ekonomice firmy inspiroval ke změně myšlení při využití odpadů

Inspirovat zejména malé a střední firmy Moravskoslezského kraje k zapojení do cirkulární ekonomiky je v posledních měsících jednou z hlavních aktivit Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje (KHK MSK). První červnový den nápady a zkušenosti sdíleli účastníci semináře Udržitelnost a cirkularita – budoucnost našeho kraje, který se konal v Ostravě.

„Snažíme se zejména o propojení firem a institucí, které by cirkularitě v kraji a „zeleným projektům” mohly pomoci. Na příkladech jiných fungujících cirkulárních postupů nabízíme inspirace, firmy na našich vzdělávacích akcích vidí, jak konkrétně se dá využít odpad jiné firmy k vytvoření užitečných výrobků. Z našich akcí si tedy odnesou nejen nápady, ale i kontakty na instituce a na samotné partnery k možné spolupráci,“ popisuje aktivity KHK MSK ředitelka Natálie Šitavancová.

Moravskoslezským firmám se zavedením postupů cirkulární ekonomiky může významně pomoci řada strategických projektů. Jedním z nich je chystaná CirkArena, výzkumně-vývojové centrum pro cirkulární ekonomiku soustřeďující excelentní vědecké a inovační týmy. „Zaměření bude na výzkum odpadů a jejich opětovného využití, a to na odpady specifické pro Moravskoslezský kraj (jako jsou například haldy, odprašky a strusky), bioodpady a stavební odpady. Bude mostem mezi technologickou a znalostní základnou, pomůže akcelerovat aktivity výzkumu a vývoje, inovací a vzdělávání v oblasti cirkulární ekonomiky,“ přiblížil projekt David Sventek ze společnosti BeePartner.

Inspirací firmám na posledním semináři KHK MSK k cirkulární ekonomice konaném 2. června 2022 byla i společnost Trafin Oil, která z odpadního kuchyňského oleje vytváří biopalivo 2. generace. Využívají recyklovaný, vyčištěný jedlý olej a tuk neboli UCO (used cooking oil), nejčastěji využívaný jako biosložka do nafty. Slouží také jako surovina pro výrobu leteckého biopaliva. UCO přináší v porovnání s ostatními druhy odpadu nejvyšší úsporu CO₂, a to 92 %. „Získat maximální množství UCO není snadné, je to druhá část naší práce, najít další zdroje. Těmi jsou gastronomie, domácnosti, biologicky rozložitelný odpad, lapoly. Významně pomůže také to, že oleje nebudou zatěžovat kanalizační systém,“ poznamenal ředitel Trafin Oil Jan Hába.

Možnost, jak získat nebo naopak zbavit se odpadu, nabízí RONDL, neboli Material Market. Slouží jako místo, kde se materiály a suroviny maximálně využívají a kde se tak nastartuje průmyslová symbióza, základ pro cirkulární ekonomiku. „Soustřeďuje se zde volný materiál, druhotné suroviny, materiály, které by jinak skončily jako odpad. Může se také jednat o nevyužité skladové zásoby, kazové výrobky apod. Databáze RONDL je otevřena pro všechny a využití je zdarma,“ popsala Klára Golabová z Moravskoslezského inovačního centra Ostrava.

Jak dotačně vykrýt cirkulární záměry na semináři představili zástupci společnosti enovation s.r.o. V březnu letošního roku Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo výzvu na fotovoltaické elektrárny z Národního plánu obnovy, aktuální jsou také programy podpory úspor energií, materiálu a vody, v červenci se chystá výzva na větrné elektrárny.

Zdroj: www.khkmsk.cz

RELATED ARTICLES