Čtvrtek, 13 června, 2024

Společnost ABB plánuje investovat 280 milionů USD do svého evropského centra robotiky ve Švédsku

Společnost ABB oznámila, že hodlá investovat 280 milionů USD do rozšíření své výrobní základny v Evropě a do vybudování nového moderního evropského kampusu ABB Robotika ve švédském městě Västerås. Kampus bude sloužit jako centrum, z něhož bude ABB Robotika obsluhovat celou Evropu, a bude zákazníkům poskytovat kolaborativní a průmyslové roboty s umělou inteligencí a digitální řešení na podporu flexibilní automatizace. Otevření nového kampusu, který nahradí stávající provozy v areálu, je plánováno na konec roku 2026 a vychází ze strategie společnosti ABB poskytovat výrobky, služby a řešení „lokálně pro lokální“ trh.

Investice společnosti ABB do kampusu ve Västerås posílí její vedoucí postavení v oblasti robotiky a automatizace na celém světě. Nový kampus umožní ABB navýšit výrobní kapacitu o 50 % a posílit schopnost dodávat na evropský trh, který by měl do roku 2027 růst sedmiprocentním tempem (7% CAGR). Nový kampus je jedním ze tří robotických závodů – vedle megatovárny v Šanghaji, která zásobuje zákazníky v Asii, a továrny v Auburn Hills specializující se na dodávky na americký trh – do nichž společnost ABB od roku 2018 investovala celkem 450 miliónů USD.

„Nyní je ideální doba pro investice do robotiky a automatizace. Náš nový kampus je významnou součástí našeho globálního růstu a klíčem k podpoře našich evropských zákazníků, kteří urychlují investice do robotiky a umělé inteligence v důsledku přemisťování průmyslových činností, přechodu na udržitelnější dodavatelské řetězce a dlouhodobého nedostatku pracovních sil,“ uvedl Sami Atiya, prezident obchodní oblasti Robotika a automatizace společnosti ABB. „Náš kampus nám pomůže efektivněji poskytovat služby našim zákazníkům a umožní novým i stávajícím odvětvím, jako je automobilový průmysl, elektronika, logistika, zdravotnictví, e-commerce a farmaceutický průmysl, naplno využít potenciál automatizace.“

Nový kampus společnosti ABB poskytne bezpečné a funkční prostředí pro úzkou spolupráci se zákazníky a partnery při vývoji robotických a automatizačních řešení. Zákazníci budou moci svá řešení testovat přímo na místě a experimentovat s nejnovějšími automatizačními inovacemi. Kampus bude navíc fungovat jako živý prostor, otevřený pro zaměstnance, návštěvníky i studenty jak během pracovní doby, tak i po ní.

„Náš nový, udržitelný závod ve Švédsku vznikne v místě, které je kolébkou globálních inovací společnosti ABB Robotika, jež začaly vývojem prvního komerčního plně elektrického robota na světě před téměř 50 lety,“ uvedl Marc Segura, prezident ABB Robotika. „V našem novém výzkumném a vývojovém centru se zaměřujeme na vývoj nových digitálních technologií a technologií využívajících umělou inteligenci, díky nimž se snižuje vstupní bariéra pro aplikace ve všech průmyslových odvětvích a zvyšuje dostupnost robotů.“

Kampus o rozloze 65 000 m2 nabídne moderní pracovní prostory 1 300 zaměstnancům společnosti ABB Robotika. Jeho součástí budou nové výrobní provozy, kanceláře, výzkumné a vývojové centrum, edukativní Experience centrum a školicí středisko pro zákazníky a návštěvníky. Součástí nové továrny se stanou také autonomní mobilní roboty (AMR), které budou hrát klíčovou roli při přepravě materiálů a výrobků mezi skladem, montážními stanicemi a montážními odděleními. Kampus, jehož výstavba by měla být zahájena v roce 2024, nahradí devět stávajících samostatných budov, které byly v areálu postupně budovány od roku 1974 a kde se v současné době ve Švédsku vyrábějí roboty.  Tím se také dále posílí synergie mezi jednotlivými funkcemi.

Vybudováním kampusu ve Västerås pokračuje ABB v konsolidaci oblasti jako automatizačního klastru a zůstává v důležité blízkosti zákazníků, dodavatelů, akademické obce a partnerů. Kampus poskytne jedinečnou příležitost k rozvoji ekosystému při zachování rychlých dodacích lhůt, kratší dopravě a snížení uhlíkové stopy. Dále umožní společnosti ABB využít kompetence a schopnosti, které ABB Robotika ve Švédsku budovala a rozvíjela v uplynulých 50 letech.

Kampus bude postaven v souladu s cíli udržitelnosti ABB do roku 2030, které směřují k uhlíkové neutralitě v rámci provozu ABB snížením emisí skleníkových plynů a zvýšením ochrany zdrojů. Těmto cílům bude podřízen také výběr stavebních materiálů a stavebních postupů, v souladu s nimi je i využití solárních panelů na střeše.

Na stejných principech udržitelnosti bylo nedávno uvedeno do provozu i hi-tech centrum robotiky ABB v Mošnově. To úzce spolupracuje právě s provozem ve Västerås. České centrum mimo jiné vyvíjí aplikace pro svařování a dělení materiálů a provoz je nedílnou částí flexibilní automatizace nejen pro automobilový průmysl. Mošnovské ABB je zároveň globálním centrem repase robotů, které uvádí v nový životní cyklus pro zákazníky na celém světě.

Zdroj: new.abb.com

RELATED ARTICLES