Pátek, 12 dubna, 2024

Ostravské muzeum mění svou tvář

Rok 2023 bude pro Ostravské muzeum rokem výzev. Městská kulturní instituce projde řadou změn, které se dotknou jak programové náplně, tak vizuálního stylu, ale také architektonického řešení vstupních prostor pro návštěvnický servis a provozní doby, včetně aktivnější spolupráce s ostravskými institucemi a školami. 

„Pokud chceme být v rámci ostravského kulturního prostoru konkurenceschopní, musíme muzeu vtisknout novou přívětivější tvář, která bude vstřícná ke svým návštěvníkům. Hodláme z muzea vytvořit místo pro setkávání, diskuze, vzdělávání a sdílení vědomostí, ale také zábavu a potěšení“, uvádí ředitel Ostravského muzea Filip Petlička.

Ostravské muzeum směřuje k otevřenosti nejen na úrovni ideové, ale také ke změně vizuálního stylu. Připravuje se nové architektonické řešení recepce a úprava otevírací doby. Muzejní prostory se stanou rovněž zázemím pro činnost zájmových sdružení a spolků.

„Navázali jsme spolupráci s Knihovnou města Ostravy, Ostravskou univerzitou, Národním zemědělským muzeem, jednáme se spolky Pestré vrstvy, Fiducia a dalšími aktéry nejen kulturního dění v Ostravě, ale máme zájem o širší spolupráci na poli cestovního ruchu“, upřesňuje ředitel muzea Filip Petlička.

Ostravské muzeum se letos poprvé zapojí do projektu na podporu dětského čtenářství Noc s Andersenem. Po krátké odmlce se do muzea vrací Syčák – setkávání přátel klasického filmu. V pravidelné programové nabídce pro veřejnost zůstávají literární podvečery, komentované vycházky s historickou či přírodovědnou tematikou a kreativní dílny. Každoročními stálicemi jsou Masopust Ostrava, Ostravská muzejní noc a letos již po třetí Dny fajne rodiny.

Pro letošní rok připravuje Ostravské muzeum se svými partnery nejméně čtyři stěžejní výstavy. Témata jsou pestrá: od fenoménu zimního sportu a počátku lyžníků v Beskydech, přes něžnou krásu výšivek a krajek ze sbírek Ostravského muzea a jejich uplatnění v módě až k umělecké tvorbě ostravského autora Openmindz 360°, či pomyslné exkurzi po Žofinské huti, která by letos oslavila 150 let od svého uvedení do provozu.         

Pro školy je připravena rozšířená nabídka edukačních aktivit k aktuálním výstavám
a expozicím, vč. nového celoročního programu reflektujícího aktuální klimatické změny. Jedním z letošních cílů Ostravského muzea je vytvoření edukačního centra s odpovídajícím zázemím pro práci s žáky a studenty.

Zdroj: ostrava.cz

RELATED ARTICLES