Středa, 19 června, 2024

Historickou unikátní továrnu ve Frýdku-Místku koupila Marlenka

Unikátní Lembergerova továrna ve Frýdku-Místku bude v rukou nového vlastníka. V elektronické dražbě ji od Slezanu koupila společnost Marlenka, která ve městě působí již řadu let. Do areálu přemístí výrobu medových dortů a plánuje široké využití prostoru pro občany města.

Tkalcovnu a rozsáhlý areál původní Lembergerovy továrny čekají velké změny. Majetek společnosti Slezan Holding vydražil v elektronické aukci místní výrobce dortů Marlenka. V areálu chce pokračovat s výrobou produktů stávající nabídky i dalších, protože současná provozovna společnosti na okraji Frýdku již nestačí kapacitně. Majitel Marlenky měl přitom více nabídek míst, kam svou firmu přemístit. Jeho bydliště Frýdek-Místek a konkrétně místo bývalé Lembergerovy továrny je pro něj ale srdeční záležitostí.

„Zachovaná budova tkalcovny bude úžasným bonbonkem. Je pravdou, že její oprava bude velice nákladnou investicí, přesto se nesmírně těším, až se do ní pustíme. Občané města se mohou těšit na moderní muzeum, firemní obchod, originální kavárnu, malý park s letním posezením na terase i fontánu. Je to pro mě splněný sen,“ uvedl majitel společnosti Marlenka Gevorg Avetisjan.

Město Frýdek-Místek v roce 2016 uzavřelo se společností Slezan Holding memorandum, které ochraňuje budovy s historickou hodnotou v bývalých textilních areálech rozmístěných po městě. Dokument zavazuje každého vlastníka k tomu, že historické budovy zachová a bude s nimi nakládat šetrně.

„Jde o historický okamžik, skvělá zpráva pro město Frýdek-Místek! Děkuji kolegovi, náměstkovi Jiřímu Kajzarovi, který před lety začal dávat do pořádku vztahy města se společností Slezan Holding. Jeho mnoholetá práce přináší ovoce. Díky jeho vytrvalým krokům se nyní s citem opraví historické klenoty města. Krásná Lembergerova továrna se nebude bourat, ale konečně rekonstruovat. Dalším z výsledků je přeměna Těšínské ulice, kde vzniká bulvár a nová městská čtvrť,“ řekl po skončení dražby primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Poté, co byla zbourána víceúčelová sportovní hala, aniž by byl plně využit potenciál následného prostoru, který místo toho zaplnilo obchodní centrum na samém břehu řeky, nebo poté, co vznikl Kaufland mezi bazilikou Navštívení Panny Marie a náměstím ve Frýdku v památkové zóně a dalšími šrámy na urbanistické tváři města, je pro Frýdek-Místek výsledek dražby jistým zadostiučiněním.

„Nejdůležitější je komunikace s vlastníky nemovitostí, zjišťování jejich záměrů a vizí. V případě Slezanu se tento postup velmi osvědčil. Věřím, že po všech přešlapech se nyní karta obrací a nám se i nadále bude dařit navracet bývalé tovární a opuštěné areály do struktury města. Děkuji všem třem stranám, městu, zástupcům Slezanu i Marlenky, kteří společným jednáním a vstřícnými kroky, dosáhly tohoto cíle,“ dodal primátor Petr Korč.

Budoucí vlastník společnost Marlenka se stala vítězem aukce příhozem 95 milionů korun. Částku musí složit na účet Slezanu ve lhůtě 90 dní.

Zdroj: frydekmistek.cz

RELATED ARTICLES