Sobota, 22 června, 2024

„V Moravskoslezském kraji vidíme velké příležitosti v brownfieldech,“ říká Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Ve středu 29. 5. 2024 proběhl další ročník konference „IDEA forum“, které pořádá MSID. Naše redakce magazínu POSITIV Business & Style byla na místě a připravila pro Vás několik zajímavých rozhovorů. Jeden z nich vedl předseda redakční rady magazínu Radúz Mácha s Janem Rafajem, prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR. V rozhovoru se zaměřil nejen na aktuální situaci v Moravskoslezském kraji, ale hovořil o hlavních rozvojových výzvách a jejich pilířích, jako je nedostatečně flexibilní trh práce či dlouhé povolovací procesy, ale rovněž o velkých investičních příležitostech a rozvoji v oblasti inovací a energetiky. Prezident Svazu průmyslu se rovněž vyjádřil k významu přijetí eura pro atraktivitu investičního prostředí a zaujal stanovisko k projektu gigafactory v Dolní Lutyni.

Pane prezidente, jaké jsou podle vás klíčové výzvy v tomto regionu, pokud bychom je srovnali s celou republikou?

Samozřejmě, že mnoho věcí, které platí pro celou republiku, platí i pro Moravskoslezský kraj. Jedním z hlavních problémů je neflexibilní trh práce. Potřebujeme vytvořit podmínky, aby odborníci mohli přicházet i ze zahraničí, a zároveň zajistit rekvalifikaci místních pracovníků na nové typy pozic. Některé podniky končí, jako například těžba, a my musíme zajistit kvalitní práci pro ty, kteří byli těmito změnami postiženi.

A co se týče inovací a podnikatelského prostředí?

Potřebujeme prostředí pro inovátory, aby ve firmách byla chuť hledat zlepšení. Nové tvůrčí myšlenky přinášejí přidanou hodnotu, která nás živí. Další velkou výzvou je energetika. Budeme muset přebudovat některé zdroje z uhelných na plynové nebo třeba na zelený vodík, což bude vyžadovat značné investice a technologické změny.

Jaké jsou podle vás hlavní nedostatky v atraktivitě investičního prostředí v Moravskoslezském kraji?

Stejně jako v celé České republice máme dlouhé povolovací procesy, což zpomaluje nové investice. I když se to zlepšuje díky novému stavebnímu zákonu, stále to není dost rychlé. Dále je to neflexibilní trh práce, lidé se často nechtějí stěhovat za prací ani na krátké vzdálenosti. A pak je tu otázka eura. Pro zahraniční investory je výhodnější investovat v měnách, které znají, jako je dolar nebo euro, protože česká koruna přináší kurzová rizika.

Můžete nám přiblížit, jaký význam má euro pro atraktivitu investičního prostředí?

Pokud jste zahraniční investor, držíte peníze v eurech nebo dolarech a snažíte se je zhodnotit. Investice v koruně přináší náklady na zajištění proti kurzovým rizikům. Navíc, euro je určitou nálepkou stability a důvěryhodnosti. Země, která má vlastní měnu, může být vnímána jako rizikovější, což může odrazovat velké investory.

Jaké příležitosti vidíte pro náš region, například v oblasti brownfieldů?

V našem regionu vidíme velké příležitosti v brownfieldech. Mluvíme například o průmyslových zónách v Dolní Lutyni a na Barboře. Pokud se nám podaří přilákat zajímavé investory, může to mít zásadní dopad na ekonomiku a životní úroveň v regionu. Zahraniční investoři přinesou nejen práci, ale také budou využívat místní služby a zapojovat se do života regionu.

A co byste vzkázal odpůrcům velkých nových investic na území kraje, například projektu gigafactory v Dolní Lutyni?

Rozdělil bych to na dvě skupiny. Těm, kteří tam skutečně bydlí, a jich se to dotýká, bych vzkázal, že jsme na jejich straně. Musíme se s nimi férově vypořádat a poskytnout jim dostatečné kompenzace. Těm, kteří si na tom dělají politickou nebo mediální kariéru, bych vzkázal, že jejich negativní postoje mohou odradit zajímavé investory. Nemůžeme si dovolit, aby tito lidé bránili rozvoji regionu.

Děkuji za rozhovor.

Celý rozhovor s Janem Rafajem, prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR

Autor: Radúz Mácha, magazín POSITIV Business & Style; Jan Rafaj, SPČR

Foto: archiv Jana Rafaje

RELATED ARTICLES