Sobota, 22 června, 2024

„Přeji si, aby strategické investice v oblasti čipů a elektromobility zde našly své místo,“ řekl na konferenci IDea FORUM Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu

Ve středu 29. 5. 2024 proběhl v Ostravě další ročník konference „IDea FORUM“, které pořádá MSID. Naše redakce magazínu POSITIV Business & Style byla na místě a připravila pro Vás několik zajímavých rozhovorů. Jeden z nich vedl předseda redakční rady magazínu POSITIV Radúz Mácha s Petrem Očkem, náměstkem ministra průmyslu a obchodu. 

Dnes na vystoupení IDea FORUM v Ostravě jste hovořil o průmyslové vizi České republiky a jejích rozvojových trendech. Jak Vy osobně vidíte strategii rozvoje průmyslu v Moravskoslezském kraji a jaké jsou podle vás aktuální trendy?

Musím říct, že Moravskoslezský kraj má skutečně velký rozvojový potenciál. Kraj má silný drajv nejen v oblasti podpory investic, ale i v oblasti inovací. Investice, které hledáme, by měly mít vysokou přidanou hodnotu a být propojené s ekosystémem inovativních firem, univerzit a startupů. A to tady v kraji funguje velmi dobře.

Jaké jsou podle vás klíčové faktory pro investory, kteří zvažují vstup do regionu?

Investoři zvažují několik věcí: napojení na dodavatelské řetězce, lidské zdroje, dostupnost investičních ploch a dopravní, energetickou i ICT infrastrukturu. Investiční pobídky jsou často v pořadí rozhodování až na dalším místě. Kraj musí být schopen nabídnout schopné, vzdělané, talentované tvůrčí  lidi a dobré propojení s ekosystémy.

Dnes na konferenci zaznělo, že v Moravskoslezském kraji probíhá úspěšná transformace a diverzifikace průmyslu. Můžete to rozvést?

Ano, v kraji už nejde jen o automobilový nebo těžký průmysl, ale také o ICT, elektrotechnický průmysl a další. Kraj se dobře připravuje na přilákání nových investic, což zahrnuje přípravu ploch pro nové projekty, jako je např. průmyslový park v Dolní Lutyni. Investoři potřebují připravené plochy rychle, nemohou čekat roky na jejich přípravu.

Jaké vidíte slabiny v atraktivitě našeho investičního prostředí a jak je hodláte řešit?

Jedním z hlavních problémů jsou dlouhé povolovací procesy a připravenost ploch. Celá Česká republika má v tomto ohledu co dohánět, ale situace se zlepšuje právě díky institucím jako je MSID. Další problém je rigidita trhu práce. Potřebujeme flexibilnější pracovní trh a změny ve vzdělávacích oborech, aby odpovídaly novým technologiím a očekávaným budoucím požadavkům podnikatelské sféry.

Co byste popřál rozvoji Moravskoslezského kraje v oblasti budoucího rozvoje průmyslu a hospodářství?

Přeji si, aby kraj pokračoval ve své vzestupné trajektorii, ať už jde o transformaci a modernizaci průmyslu nebo kulturní a společenské zázemí. Je to region, kde stojí za to žít, což je vidět na příkladech jako Dolní Vítkovice. Přeji si, aby strategické investice, jako jsou např. ty v oblasti čipů a elektromobility, zde našly své místo a aby na ně navázal ekosystém českých firem a jejich tvůrčích inovací.

Celý rozhovor s Petrem Očkem, náměstkem ministra průmyslu a dopravy

Pane náměstku, děkujeme za rozhovor.

Autor: Radúz Mácha, magazín POSITIV Business & Style; Petr Očko, SPČR

Foto: czechinvest.org

RELATED ARTICLES