Pondělí, 4 března, 2024

Ivo Chmelík: Čistější prostředí pro další generace, automatizace i stále se zvyšující bezpečnost práce. To je budoucnost GO Steel.

Frýdeckomístecká společnost GO Steel, známá také jednoduše pod původním názvem Válcovny plechu, letos slaví 190 let od svého vzniku. V rozhovoru s ředitelem společnosti Ivo Chmelíkem jsme se ale podívali především do budoucnosti, a to co se týče GO Steel i celého ocelářského průmyslu.

Pane řediteli, povězte nám, jakým způsobem vidíte budoucnost společnosti GO Steel, jaký máte v plánu dlouhodobý růst?

Všichni v ocelářství samozřejmě dnes vidí, jaké šance i nebezpečí se skrývají v zelené oceli. Její nebezpečí spočívá především v nákladech, které je zapotřebí vynaložit na změnu technologie výroby. Průmyslová velkovýroba zelené oceli je úplně jiná než výroba běžné oceli a dodnes zde ještě není zvládnutá technologie. Jedná o ohromné investice, protože se budou muset postavit úplně nové závody. Posledních sto let se vylepšovaly vysoké pece, koksovny, ocelářské pece – a  všechny tyto technologie budou muset být nahrazeny zcela novými. Po dobu příštích desíti a více  let budou muset ocelárny své zisky vkládat do těchto nových technologií. Takže je otázkou, jestli pro vlastníky oceláren bude zajímavé utrácet několik let téměř veškeré peníze ze zisků za nové technologie s vidinou, že potom nebudou vydělávat více, a tedy investice nebudou mít přijatelnou návratnost. Z toho důvodu bude také hodně záležet na Evropské Unii – nastavila si tato nová pravidla a bude k nim muset také poskytnout nějaké dotace. My samozřejmě nejsme jen výrobci oceli, ale také v tomto prostředí žijeme se svými rodinami. Chceme také pro naše budoucí generace, aby se měly lépe, aby žily v čistějším prostředí. Takže to je pro nás velkou výzvou jak to provést. 

Výrazně investujeme do infrastruktury, snažíme se například využít zpět veškeré teplo, které zde generujeme – dnes už využíváme více než 90 % zbytkového tepla. Nedávno jsme dokončili velkou investiční akci na úsporu vody, v rámci které jsme vyměnili potrubí z roku 1954, což pro nás bude znamenat asi 25% úsporu vody. V loňském roce jsme provedli rekonstrukci veškerého osvětlení, čímž jsme ušetřili více než 60 % nákladů na elektrickou energii osvětlení. Také jsme měnili systém ohřevu v žíhacích pecích, kde jsme ušetřili více než 20 % energie. To jsou naše aktuální úspory. Do budoucna se chceme zaměřit na úsporu elektrické energie, změnu na zelenou energii, tedy náhradu zemního plynu, který využíváme pro řadu technologií, zelenou elektrickou energií nebo vodíkem, částečně pak i na energetickou soběstačnost. V tuto chvíli stavíme novou fotovoltaickou elektrárnu a máme v plánu stavět další na střechách našich objektů. Také se soustředíme na produktivitu práce, protože lidí na pracovním trhu je čím dál méně a my potřebujeme nahradit lidskou práci pomocí automatizace. Když nám lidé dnes odcházejí do důchodu, už nejsme schopni je zcela nahradit, protože je těžké dostat zaměstnance do nepřetržitého provozu. Řešením je především automatizace, proto se na ni chceme do budoucna zaměřit.

Když jste zmínil zaměstnance u vás ve firmě, jakým způsobem se snažíte udržovat pozitivní firemní kulturu, aby tu lidé, které zaměstnáváte, chtěli pracovat, cítili se tu dobře, aby případně přivedli s sebou i někoho dalšího? 

Kromě klasického náboru přes agentury a pracovní weby zde máme i referenční program pro zaměstnance, kteří přivedou někoho nového – pokud se tento člověk osvědčí a zapracuje, dáváme těmto lidem finanční odměnu. Často nám zaměstnanci přivedou do firmy své příbuzné, máme tady až takové “rodinné klany”, kdy tady pracují dvě nebo tři generace. 

Potom zde jsou samozřejmě benefity, které nabízíme. Máme standardní benefity, jako je třeba 5 dní dovolené navíc. Dále poskytujeme rekondiční pobyty, vitaminové balíčky, vánoční odměnu, odměnu na dovolenou, pro děti platíme letní a zimní tábory. V případě, že se splní nebo překročí plánovaný zisk, mají naši zaměstnanci podíl na zisku. Tak jako v řadě firem, i my každoročně po domluvě s odborovou organizací zvyšujeme mzdy. 

Podstatná je pro nás především transparentní komunikace se zaměstnanci. Minimálně dvakrát ročně děláme velké meetingy se všemi zaměstnanci, kde jim vysvětlujeme situaci na trhu, co nás čeká, jaké jsou výsledky apod. Lidé zde mohou vznést jakýkoliv dotaz. Taková komunikace se nám osvědčila, protože když lidé informace nedostanou, tak si je vymyslí. Ale když je dostanou, tak je přijmou a chápou. Někteří zaměstnance podceňují, myslí si, že lidé to nepochopí. Já vždy říkám, že lidé to pochopí, jen musí mít dostatek informací. Rozdíl mezi ředitelem a posledním dělníkem je ten, že ten poslední dělník se ještě nestal ředitelem, ale možná, že jím jednou bude. Když se podíváte do toho sálu, tak tam sedí minimálně dva generální ředitelé, kteří nás jednoho dne nahradí.

Ivo Chmelík, ředitel společnosti

Zmínil jste, že na trhu je řada překážek, například složitá situace s energetickým sektorem, případně s přechodem na vodík apod. V ocelářském průmyslu je navíc docela silná konkurence. V čem vidíte vy své hlavní konkurenční výhody oproti ostatním firmám? 

My máme v nabídce v podstatě dva hlavní ocelářské výrobky. Prvním z nich je elektrotechnická, neboli transformátorová, ocel, kterou vyrábí jen asi dvacet firem na světě, dvě z nich jsou v Evropě. Celkově se vyrobí 1,7 miliardy tun oceli ročně, z toho elektrotechnické se vyrábí asi 3 miliony. Největší konkurence v tomto sektoru je v Číně, která dnes vyrábí přes 60 % celosvětové produkce elektrotechnické oceli. My jsme relativně malý výrobce, vyrábíme asi 50 000 tun oceli ročně. Naší výhodou je tak flexibilita a fakt, že vždy najdeme pro naše uplatnění nějakou mezeru na trhu. Hledáme samozřejmě i nové trhy. Naštěstí pro nás se tento segment neustále rozvíjí. Jak se zvyšuje a bude zvyšovat spotřeba elektrické energie, tak se zvyšuje i poptávka po transformátorové oceli. Přechod ocelářského průmyslu na zelenou ocel v České republice bude znamenat, že bude chybět dvacet terawattů elektrické energie, což je čtvrtina produkce České republiky. A to hovoříme jen o ocelářství. Dosud tento segment elektrotechniky dlouhodobě rostl o 2-3 % ročně, ale čeká nás růst až o 10 % ročně. 

Druhým naším produktem je tzv. uhlíkatá ocel, tedy plechy a pásy válcované za studena. Tam je konkurence opravdu velká a v současné době Evropa prožívá obrovskou krizi. V tomto segmentu klesá výroba a spotřeba a zároveň je zde konkurence z Asie, která sem dnes dodává ocel mnohem levněji. To je dáno především tím, že mají desetkrát levnější plyn, což jim dává ohromnou konkurenční výhodu. V Evropě jsou elektrická energie i plyn velmi drahé. Cena sice jde dolů, jenže to se děje zároveň i v Americe a Asii. Evropa není schopna těmto levným dovozům konkurovat. Jsou zde sice dovozní kvóty, kterými se Evropa chrání, ale ty nejsou vyčerpané, protože spotřeba je nízká. Takže když někdo chce levnější ocel a nespěchá na ni, tak si ji objedná z Koreje nebo z Číny. Tento segment je tedy dnes pod velkým konkurenčním tlakem  a ocelárny se tomu brání tak, že začínají vypínat svoji technologii. Všichni velcí výrobci, jako je Liberty, Dunaferr, ArcelorMittal nebo třeba U.S.S. Košice, snižují výrobu a tím snižují i své fixní náklady. Ale to je normální, protože je to cyklický proces – byli jsme nahoře, teď jdeme dolů, ale zase se jednou půjdeme nahoru. Současná krize bude možná delší, protože ji ovlivňují geopolitické vlivy –  nejdříve to byl covid, teď je to válka na Ukrajině. Covid se vyřešil, ale dokud se nevyřeší konflikt na Ukrajině, tak se nedá předpovídat, jak to všechno dopadne, kdy se dostaneme do normálu a co je vlastně normál. 

Vaše firma letos slaví úctyhodné výročí 190 let od založení společnosti. Za tu dobu se samozřejmě výroba i procesy dost změnily. Jakým způsobem se chystáte využít nové technologie do budoucna a jak budete inovovat, abyste optimalizovali výrobu a všechny procesy tak, abyste byli i nadále konkurenceschopní?

Celý rozhovor včetně anglického překladu naleznete v magazínu POSITIV Business & Style 3/2023 ZDE.

RELATED ARTICLES