Sobota, 20 července, 2024

Česko-polská obchodní komora: 25 let spolupráce a výzev

Předseda redakční rady magazínu POSITIV Business & Style Radúz Mácha vedl rozhovor s doc. Ing. Jiřím Cieńciałou, CSc., předsedou představenstva Česko-polské obchodní komory, při příležitosti 25. výročí vzniku této instituce a 30. výročí Setkání podnikatelů Polska, České republiky a Slovenska.

Pane Cieńciało, můžeme stručně zavzpomínat na začátky Česko-polské obchodní komory? Jaké byly největší výzvy, kterým jste během těchto 25 let čelili?

Začátky byly krásné. Bylo v nich spousta nadšení a odhodlání, ale také určité mylné představy, zejména mezi novými členy, kteří si mysleli, že za ně bude komora obchodovat. To byl omyl. Komora spíše vytvářela předpoklady, zejména společensko-politické, které přenášela na vlády obou zemí prostřednictvím konzulátů a dalších institucí. Postupem času se vše zklidnilo a komora našla své zaměření jako platforma pro poznávání nových lidí, společenská setkání a morální podporu podnikatelů.

Co přispělo k úspěchu komory během těchto let?

Hlavními faktory byly podpora a spolupráce různých organizací a osobností. Významnou roli sehrály Třinecké železárny. Byly tu i těžké chvíle, kdy zaměstnanci neměli výplaty, a já jsem jim půjčoval ze svého. Bylo to sice náročné, ale zaměstnanci sekretariátu to zvládli skvěle.

Jak vzpomínáte na svou kariéru, během níž jste zastával mnoho významných pozic?

Kdybychom dokázali realizovat všechny vzniklé myšlenky, možná bychom dnes nečelili takové situaci. Věřím, že spolupráce na ekonomické, společenské a politické úrovni je klíčová. Tam, kde se vede dialog, mlčí děla. Dnes se často tvrdí, že míru lze dosáhnout jedině silou a zbraněmi, ale já věřím, že je nutné vynaložit maximální úsilí k diplomatickému řešení konfliktů.

Jak vidíte budoucnost česko-polsko-slovenské spolupráce?

Spolupráce těchto tří států je klíčová. Máme k tomu výhodné geografické, politické, společenské a kulturní podmínky. Musíme tyto vztahy pěstovat a využívat. Pokud to nedokážeme, naši potomci na nás budou vzpomínat s hořkostí.

Co byste popřál rozvoji těchto vztahů a celé Evropy?

Je důležité poučit se z krizového vývoje. Měli bychom si uvědomit, že jedno zaváhání nebo falešná kampaň může spustit lavinu tragédií. Pravda a láska by měly zvítězit nad zlem a nenávistí. Musíme se snažit o diplomatická řešení a mírové soužití.

Pane Cieńciało, děkuji vám za rozhovor.

Já děkuji za příležitost.

Zdroj: redakce

RELATED ARTICLES