Sobota, 20 července, 2024

Titul Urbanistický projekt roku 2024 získala proměna ulic Bohumínská a Frýdecká v Ostravě

Ocenění v soutěži Urbanistický projekt roku 2024 si odneslo celkem 10 projektů z 15 přihlášených urbanistických projektů z celé České republiky. Soutěž vypisuje tradičně Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem stavebních inženýrů a s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu, Agentury pro standardizaci a Národního centra stavebnictví 4.0.

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s důležitostí územního plánování. Soutěž je vypsána na podporu realizace kvalitních územních i regulačních plánů, urbanistických studií i koncepčních řešení částí územních celků, měst, obcí i krajiny. Projekty ukazují velmi vysokou úroveň zpracování, velký rozsah, hloubku a široký záběr řešení jednotlivých lokalit. Soutěž tak odráží důležitost a význam kvalitního zpracování studií pro přípravu územních plánů, jejich změn i investičních záměrů.

V klání o křišťálovou cenu roku 2024 se utkaly urbanistické projekty z celkem 8 krajů. Hned 7 významných projektů je z Prahydva projekty nás zavedou do Karlovarského kraje, dále se seznámíme s projekty v kraji Libereckém, Jihočeském, Moravskoslezském, Plzeňském, Zlínském a kraji Vysočina.

Odborná porota Urbanistického projektu roku 2024 je složená tradičně ze zástupců vypisovatelů.  Předsedou poroty je doc. Ing. arch. Petr Durdík, z Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, dále v porotě zasedali Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D. a Ing. arch. Hana Máchová, MBA, za Ministerstvo pro místní rozvoj, Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. a Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc. za Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství, Ing. Stanislav Endel, Ph.D., z České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Ing. Adam Vokurka, Ph.D., za Český svaz stavebních inženýrů, Mgr. Alena Klimt, DiS., za Svaz měst a obcí a Ing. arch. Milan Košař, za Asociaci pro urbanismus a územní plánování. 

Výsledky soutěže byly vyhlášeny a představeny na slavnostním večeru, který se uskutečnil v Nadaci ABF 24. června 2024 a kterým provedla Soňa Porupková, moderátorka hlavního zpravodajství na CNN Prima NEWS. Uděleny byly nominace, titul, cena veřejnosti a také zvláštní ceny. Držitelé titulu získali unikátní křišťálové ocenění v designu Ronyho Plesla od sklárny Rückl.

Aktuálně jsou všechny projekty do konce září 2024 k vidění na výstavě v Galerii Nadace ABF, Václavské náměstí 31, Praha 1 a seznámit se s nimi bude moci veřejnost i na veletrhu FOR ARCH 2024. V průběhu roku je uvidíte i na ředě dalších akcích a místech po celé České republice.

Proměna ulic Bohumínská, Frýdecká, Ostrava – studie + IZ

Popis objektu:

Ostrava plánuje řadu strategických projektů s cílem koncepčně rozvíjet město a zkvalitnit veřejný prostor. Zaměřuje se mmj. na stávající či potenciální městské třídy. Jedním z těch nejambicióznějších záměru je zklidnění a transformace části průjezdní silnice Bohumínská, Frýdecká v centrální části města. Území za řekou Ostravicí obsahuje mnoho nevyužitých ploch, proto bylo nezbytné kromě koncepcí a projektů pro zklidnění ulic nejprve podrobněji vyhodnotit i možný potenciál širšího území a nasměrovat jeho další vývoj.

Urbanistická studie řeší území s rozlohou 330 ha. O Slezskou již v současnosti investoři jeví značný zájem. V této lokalitě se nachází např. vysoce perspektivní Seidlerovo nábřeží, Stadion Bazaly nebo oblast Slezskoostravského hradu.

Výsledkem prověřovaných scénářů je předložená dlouhodobá vize koncipovaná pro rok 2055 … . Navrženo je provázání Moravské a Slezské Ostravy přes řeku Ostravici a transformace částečně zaniklé Slezské Ostravy. Aplikován byl koncept města krátkých vzdáleností. Navržena je urbánní struktura, která obsahuje lokální centra a klidná veřejná prostranství.

Navržená vize je založena na postupné proměně dopravní kostry, která sama o sobě svým měřítkem a uspořádáním přinese efekt zklidnění. S růstem využití území mírně ustoupí vysoká preference individuální automobilové dopravy ve prospěch jiných forem – veřejné hromadné dopravy, cyklodopravy a pěší dopravy.

Optimalizovaný scénář zahrnuje mmj. námět na změnu ÚP, úpravy veřejné hromadné dopravy, mostních objektů, zeleně, technické infrastruktury a v neposlední řadě jsou součástí data, která slouží pro další podrobnější dopravně inženýrské-modely a posudky, se kterými pracují i navazující investiční záměry pro jednotlivé úseky. Ruku v ruce s postupným rozvojem výstavby a proměnami dopravní infrastruktury /2028, 2040, 2055 … /, bude udržována vhodná intenzita automobilové dopravy a možnosti parkování. 

Cílem je propojit město uvnitř, i se světem a kultivovat prostředí pro život všech generací, podpořit soukromý, společenský i podnikatelský život. Proměna ulic Bohumínská, Frýdecká se může stát zásadním impulsem, který přinese Ostravě zvýšení kvality života a mnoho nových efektivních příležitostí.

Oceněné urbanistické projekty v roce 2024

TITUL Urbanistický projekt roku 2024

Nominace na titul Urbanistický projekt roku 2024

Proměna ulic Bohumínská, Frýdecká, Ostrava – studie + IZ

 • Urbanistická studie
 • Kraj: Moravskoslezský
 • Přihlašovatel: AFRY CZ s.r.o.

Cena Asociace pro urbanismus a územní plánování

Nominace na titul Urbanistický projekt roku 2024

Smíchov City Praha

 • Urbanistická studie
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Přihlašovatel: Sekyra Group, a.s.

Nominace na titul Urbanistický projekt roku 2024

Územní studie Jihlava Buková

 • Územní studie
 • Kraj: Vysočina
 • Přihlašovatel: Statutární město Jihlava

Nominace na titul Urbanistický projekt roku 2024

Rohan City Praha

 • Urbanistická studie
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Přihlašovatel: Sekyra Group, a.s.

Nominace na titul Urbanistický projekt roku 2024

Papírák 2030 Liberec

 • Územní studie
 • Kraj: Liberecký
 • Přihlašovatel: Statutární město Liberec

Cena Ministerstva pro místní rozvoj 2024

Územní studie Krušné hory – západ

(dostupnost rekreace)

 • Územní studie
 • Kraj: Karlovarský
 • Přihlašovatel: Karlovarský kraj a Architektonické studio Hysek, spol. s .r.o.

Cena Svazu měst a obcí ČR

top rezidence Pomezí – II.etapa

 • Územní rozhodnutí
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Přihlašovatel: KKCG Real Estate Group a.s.

Cena Českého svazu stavebních inženýrů

Levý břeh – České Budějovice

 • Urbanistická studie
 • Kraj: Jihočeský
 • Přihlašovatel: A8000 s.r.o.

Cena Národního centra Stavebnictví 4.4

VertiHUB Hlavák

 • Urbanistická studie
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Přihlašovatel: Centrum města budoucnosti CIIRC ČVUT Praha

Cena veřejnosti / Cena CNN Prima NEWS 2024

Obytný soubor Zátiší, Praha-Lysolaje / 5 886 hlasů

 • Územní studie
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Přihlašovatel: knesl kynčl architekti s.r.o.

Celkem v hlasování veřejnosti hlasovalo 21 085 hlasujících.

Více o URBANISTICKÉM PROJEKTU ROKU 2022 na www.stavbaroku.cz.

O Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství: Nadace ABF od roku 1992 organizuje soutěž STAVBA ROKU v rámci jednoho ze svých nadačních programů. Programy a činnost nadace jsou zaměřeny na podporu a rozvoj architektury a stavitelství. Nadace ABF organizuje také ZAHRANIČNÍ STAVBU ROKU, URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU, STAVBU ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Součástí činnosti je udělování ZNÁMKY KVALITY výrobkům a technologiím a RATING ABF.

Zdroj: Nadace ABF, stavbaroku.cz

RELATED ARTICLES