Sobota, 22 června, 2024

Ostrava i letos podpoří obnovu památek a významných staveb ve městě

Dalších 11 významných staveb či památek bude rekonstruováno s finanční podporou města, které na obnovy přispěje vlastníkům nemovitostí celkovou částkou ve výši 5,5 milionů korun. Ostrava spolu se zodpovědnými majiteli objektů financuje údržbu, opravy, restaurování kulturních památek či významných městských i sakrálních staveb na jejím území. 

O letošních dotacích rozhodli zastupitelé na červnovém zasedání. Stavby budou v rámci programu opraveny nejpozději do konce června 2024.

„Finance města pomohou k rekonstrukcím historicky a architektonicky významných staveb, jež mají pro město nezanedbatelný význam nebo spoluvytváří obraz města. Tradiční podpora města napomáhá dlouhodobě vlastníkům cenných staveb k jejich obnově, a v některých případech i k jejich záchraně. Naprosto novou podobu tak i prostřednictvím těchto programů již získala celá řada výjimečných objektů, neboť peníze k jejich obnovám poskytuje město již od roku 2009,“ vysvětlila Hana Tichánková, náměstkyně primátora.

Zájemci mohli do 20. února 2023 předkládat žádosti v rámci dvou výzev Programu na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb. K výzvě městské domy a industriální dědictví bylo doručeno 13 žádostí, na výzvu sakrální stavby reagovalo 10 žadatelů. Celkem vlastníci nárokovali téměř 17 milionů korun. Po standardním procesu, kdy žádosti zkontroloval z formálního a obsahového hlediska nejprve odbor územního plánování a stavebního řádu, byly žádosti předloženy komisi muzejní, letopisecká, názvoslovné a heraldické k bodovému hodnocení ve stanových kritériích a následným doporučením k jednání rady města. Některé žádosti byly vyřazeny pro nesplnění podmínek programu a některé projekty nedosáhly potřebného počtu bodů ve stanovených kritériích. Nakonec zastupiteli bylo schváleno k spolufinancování rekonstrukcí 11 staveb.

Nutno doplnit, že město přispívá k záchraně objektů maximálně polovinou uznatelných nákladů, zbylé náklady hradí majitel stavby. K obnově městských a industriálních staveb mohli zájemci získat v programu částku od 50 tisíc do výše 1,5 milionů korun na jeden projekt. Na sakrální památky je v rámci programu pamatováno částkou od 50 tisíc do 500 tisíc korun.

Letos tak Ostrava finančně podpoří renovaci fasády domu v městské památkové zóně Poruba na Hlavní třídě, který je posledním neopraveným domem v tomto komplexu staveb. Dům je ukázkou architektury ve stylu sorely, opatřen patrovými a korunními římsami, polopilíři s iónskými hlavicemi či šambránami. Obnovy se dočká také dům v centru města na ulici 28. října, postavený v letech 1920–1930 ve stylu art deco. Díky dotacím bude možno vyměnit devět výkladců, směřujících do ulice. A pokračuje další etapa opravy kulturní památky U-Haus v městské památkové zóně Vítkovice, kde budou vyměněny další okna a výkladce. Repase oken se v neposlední řadě dočká také Vítkovický zámek, který je také kulturní památkou.

Zkrátka nepřijdou ani sakrální objekty. Kulturní památku kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové čeká obnova impregnačního nátěru. Restaurovány budou také tři figurální vitráže v Kristově kostele na ulici Českobratrské. Hlavní oltář kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ostravě-Třebovicích je připraven na první fázi opravy. V navazujících etapách probíhají opravy v kostele sv. Anny v Polance nad Odrou a kostele sv. Františka Viktora v Ostravě – Hrušově. Druhou fázi oprav má před sebou střecha lodi kostela sv. Pavla v Ostravě-Vítkovicích. Pokud by nedošlo k výměně krytiny hrozily by nevratné škody. Již nyní dochází k zatékání do kostela. Ne všechny stavby musí být kulturními památkami, anebo situovány v památkových zónách, aby mohly být podpořeny. Jednou z nich je kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie v Ostravě – Radvanicích, který se dočká obnovy fasády hlavního vstupu.

Město v uplynulých letech podpořilo obnovu domů v městských památkových zónách v Moravské Ostravě, Přívoze, Porubě a Vítkovicích. Rekonstruovány byly objekty tzv. štítové kolonie, bytové domy na Masarykově náměstí a památky Landeku. Připomenout lze i opravu fasády budovy s názvem tzv. „Hudební svět“ na Havlíčkově nábřeží. Úspěšně proběhla také renovace sakrálních staveb, jako např. kostel sv. Bartoloměje v Ostravě – Nové Vsi, kostel Navštívení Panny Marie v Ostravě – Zábřehu nebo také kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie v Ostravě – Přívoze.

Zdroj: ostrava.cz

RELATED ARTICLES