Pondělí, 22 července, 2024

Město Nový Jičín zná vítěze architektonické soutěže

Na podzim loňského roku město vyhlásilo první otevřenou architektonickou soutěž o návrh nové sportovní haly, která je plánovaná ve sportovním areálu v místě stávající tribuny a asfaltového hřiště.

„Do soutěže se zapojilo celkem 23 účastníků, kteří zaslali kvalitou poměrně vyrovnané návrhy a různé pojetí řešení haly, varianty jejího okolí, i jejího zasazení do vymezeného území. Zadání obsahovalo stěžejní faktor, který je poměrně ojedinělý, a to skloubit sportovní halu s vnější krytou tribunou a zázemím pro atletický a fotbalový stadion,“ uvedl místostarosta města Václav Dobrozemský.

Soutěž byla vypsána jako dvoufázová, do druhé fáze porota vybrala šest návrhů. Autoři měli za úkol ve druhé fázi návrhy podrobněji rozpracovat a vypořádat se s připomínkami poroty. První cenu v soutěži porota nakonec jednohlasně přiřkla návrhu společnosti monom works s.r.o. se sídlem v Praze, druhou cenu získala taktéž pražská společnost PROGRES ARCHITEKTI s.r.o. a třetí cenu získaly spolupracující brněnské společnosti AOSI s.r.o. a The Büro. Lhůta pro podávání námitek účastníky soutěže uplynula 9. června, čímž byla soutěž oficiálně ukončena. Hodnotícími kritérii byly mimo architektonické a urbanistické kvality návrhu také energetické řešení stavby, environmentální oblast, krajinářské řešení okolí, provoz haly, statické řešení a investiční a provozní náklady.

Město Nový Jičín nyní vstoupí do jednání s vítězem soutěže o uzavření smlouvy na dopracování studie a zpracování kompletní projektové dokumentace.

Zdroj: novyjicin.cz

RELATED ARTICLES