Sobota, 20 července, 2024

Město Příbor optimalizuje příjmy, aby mělo finanční prostředky pro další rozvoj

Zastupitelstvo města Příbora schválilo na svém 13. zasedání dne 26. června 2024 novou Obecně závaznou vyhlášku města Příbora o stanovení místního koeficientu pro město. Tato vyhláška, která vstoupí v platnost od 1. ledna 2025, představuje významný krok k optimalizaci příjmů města.

„Jednou ze základních otázek pro další směrování města je, zda jít ekonomicky odpovědnou cestou. Město Příbor přistoupilo k přijetí nové obecně závazné vyhlášky o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí po dlouhých 16  letech. Zvýšení příjmů města má své důvody, město čeká v příštích letech spousta investic, jako je například výstavba nové mateřské školy. Jsem velmi rád, že na přijetí této obecně závazné vyhlášky jsme se shodli napříč zastupitelstvem města Příbora,“ uvedl starosta města Jan Malík.

Co se tedy mění? Nově schválená vyhláška stanovuje místní koeficient na 1,5 pro výpočet daně z nemovitých věcí. Tato úprava umožní městu získat navýšení stávajících finančních prostředků z daně z nemovitých věcí o necelé 3 mil. Kč/rok, které budou využity na plánované investice a rozvojové projekty do budoucna.

Podle nezávislého ekonoma Luďka Tesaře, který městu doporučil tuto úpravu, je tento krok nezbytný pro udržení finanční stability a umožnění budoucího rozvoje. 

Peníze získané ze zvýšených daňových příjmů budou mít pozitivní dopad na rozvoj města. Město Příbor plánuje tyto prostředky investovat do infrastruktury, školství a dalších oblastí, které přispějí ke zlepšení kvality života jeho obyvatel.

Zdroj: TZ město Příbor

Ilustrační obrázek pixabay.com

RELATED ARTICLES