Neděle, 24 září, 2023

Česká Manažerská Asociace a Kaizen Institute: Partnerství pro excelenci v managementu

V dnešní době je KAIZEN™ populární koncepcí managementu po celém světě. Přitom KAIZEN™ vyšel z neznáma vydáním knihy Masaaki Imaie „Kaizen: Klíč ke konkurenčnímu úspěchu Japonska“ v roce 1986. Společnost Kaizen Institute byla založena o rok dříve, v roce 1985.

Velké společnosti, nemocnice, vlády, a dokonce i malé a začínající podniky aplikují postupy neustálého zlepšování. To zahrnuje zapojení všech zaměstnanců do procesu změny v podobě každodenní praxe. KAIZEN™ znamená odklon od tradičního přístupu, kde na změnách pracuje výhradně management. Toto je důležité, protože zaměstnanci vidí detaily, které pro vedoucího nemusí být na první pohled patrné. Další velkou výhodou je zaměření na neustálé změny. Díky tomu může společnost živě a pružně reagovat na měnící se tržní podmínky a přizpůsobit se aktuální situaci. Cílem je dosažení štíhlosti všech procesů a postupů.

Poradenská společnost Kaizen Institute působí na českém trhu od roku 2004. Hlavním úkolem je pomáhat klientům v odhalování plýtvání v procesech a zároveň vést týmy v hledání optimálních řešení a nalézt konkurenční výhodu. Přístup a koncept práce je určován vlastním mezinárodně uznávaným modelem KAIZENTM CHANGE MANAGEMENT, který slouží k systematické implementaci KAIZENTM kultury na základě 4 stavebních pilířů:

  • KAIZENTM TRANSFORMACE
  • DENNÍ KAIZENTM
  • LEADER KAIZENTM
  • PRŮLOMOVÝ KAIZENTM

Letos byl otevřen projekt srovnávacích auditů ve spolupráci s Českou Manažerskou Asociací, který nabízí zcela novou cestu, jak podpořit hlavní priority Elite klubu. 

To, co odlišuje tento koncept od klasických benchmarkových srovnání či auditů trvalého nebo drobného zlepšení, je především možnost sdílet své nejlépe načerpané a zavedené zkušenosti s jinými firmami napříč různými obory. Napříč průmyslem v mnoha případech sledujeme benchmarková srovnání např. mezi jednotlivými business units mezinárodních společností či sesterskými společnostmi, které mají nastaveny obdobné systémy managementu, leadershipu či “way of working”.

Tento projekt nabízí firmám z Moravskoslezského kraje odlišnost v tom, že se mohou porovnat s největšími hráči v daném segmentu, ať už průmyslovém, či v oblasti státní správy, neboť dobré principy leadershipu a managementu nerozlišují to, v čem podnikáte, v čem se orientujete, nebo kam se ubíráte. 

Celý článek si můžete přečíst v magazínu POSITIV Business & Style 2/2023 ZDE.

RELATED ARTICLES