Sobota, 13 července, 2024

Projekty zaměřené proti suchu, přehřívání nebo záplavám mohou získat ocenění Adapterra Awards

Na cenu mohou být do konce března nominovány administrativní budovy, domy, veřejná prostranství, parky, úpravy řek či území v krajině. Podmínkou je, aby se jednalo o již realizované projekty, které jsou adaptované na budoucnost – tedy na častější období sucha, zvyšování teploty a vlny veder i četnější přívalové srážky. V rámci celostátní soutěže Adapterra Awards budou navíc udělena speciální ocenění projektům přímo z Moravskoslezského kraje.

„V Moravskoslezském kraji nebereme klimatickou změnu na lehkou váhu. V této oblasti je třeba jednat, proto jsem rád, že na území našeho regionu najdeme řadu zajímavých adaptačních projektů, které si zaslouží pozornost. Například Kozmické ptačí louky u Hlučína pomáhají v krajině zadržovat vodu a jsou taky útočištěm pro několik vzácných druhů živočichů. Dále třeba ostravské komunitní centrum Všichni spolu, u kterého projektanti mysleli na to, aby mělo dostatek zelených prvků a bylo tak odolné vůči vlnám veder. Za zmínku stojí třeba i zahrada na zelené střeše u Velkého světa techniky, která v post-industriální oblasti ostravských Dolních Vítkovic nabízí příjemné místo pro odpočinek i v horkých letních měsících. Celou naši ideu klimaticky odolného kraje navíc o krok dál posouvá nový projekt LIFE COALA, který má podpořit právě rozvoj adaptačních opatření a projektů v našem regionu,“ uvedlnáměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška s tím, že projekty se do 31. března mohou hlásit na webu soutěže Adapterra Awards. Kromě pěti hlavních kategorií budouza podpory Moravskoslezského kraje udělena také speciální ocenění projektům přímo z regionu.

Celostátní soutěž Adapterra Awards pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s Integra Consulting. „Vedro obtěžuje, ohrožuje zdraví starších a nemocných obyvatel, zvyšuje kvůli klimatizaci energetické zatížení měst. Sucho působí na množství zemědělské úrody, erozi půdy, v obcích má pak vliv na kvalitu pitné vody nebo stav zeleně. Přívalové srážky zase způsobují škody na majetku a infrastruktuře, přetěžují kanalizaci a čistírny odpadních vod či splachují bahno z lesů nebo polí do okolních vesnic. Soutěž Adapterra Awards oceňuje projekty realizované u nás, které se těmto nově nastoleným podmínkám snaží přizpůsobit a jejich důsledky mírnit,” řekla koordinátorka soutěže Andrea Křivánková z Nadace Partnerství s tím, že i podle umírněnějších scénářů vývoje klimatické změny bychom v budoucnu měli počítat s častějším výskytem vln veder či nerovnoměrnou distribucí srážek během roku, kdy dlouhá období bez srážek vystřídají nárazové přívalové srážky. Všechny tyto situace s sebou nesou důsledky ovlivňující život obyvatel, životní prostředí i ekonomiku. S kolegy se pak shodují, že odolná krajina i města se v budoucnu neobejdou bez dostatečného množství zeleně a vodních prvků, které přirozeně chladí své okolí. V zástavbě je pak potřeba pracovat na zlepšení hospodaření s dešťovou vodou, tak abychom ji zasákli v místě dopadu a nenechali odtékat pryč kanalizací.

Celostátní kolo soutěže Adapterra Awards se dělí do 5 hlavních kategorií: Volná krajina, Zastavěná území, Náš domov, Pracovní prostředí a Cena sympatie. Z došlých přihlášek vybírá finalisty i vítězné projekty prvních čtyř uvedených kategorií odborná porota. O Ceně sympatie rozhoduje od 1. srpna do 15. října veřejnost prostřednictvím online hlasování na webu soutěže. Výherci v jednotlivých kategoriích získají finanční i věcné ceny.Všechny vítězné projekty pořadatelé vyhlásí 1. listopadu na tematicky zaměřené konferenci v Praze.

Zdroj: msk.cz

RELATED ARTICLES